Pensioennieuws 2010 selectie week 6

Meeste Nederlanders blijven pensioenonbewust

Het overgrote deel van de Nederlandse werknemers is niet pensioenbewust. Slechts 12 procent van de mensen werkzaam in loondienst is op de hoogte van hun pensioeninkomen, weten of dit na hun 65e voldoende is en kennen de mogelijkheden om meer pensioen op te bouwen. Dit blijkt uit de eerste Pensioenbewustzijn-meting onder 2.200 Nederlanders in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken, Pensioenkijker.nl en TNS NIPO.
bron: infinance.nl


Overleg woekerpensioen gaat gewoon door

‘Overleg woekerpensioen stokt’, kopte het FD  deze week (10 februari). Wie vervolgens het artikel verder leest, vraagt zich af wat er dan stokt, want iedereen is gewoon nog met iedereen in overleg. Navraag bij het Verbond van Verzekeraars leert dat er van een stagnerend proces geen sprake is. “We hebben ons wel verkeken over de doorlooptijd die nodig is om tot een uitendelijk resultaat te komen”, aldus woorvoerder Paul Koopman, en: “uit moeilijke bevallingen komen de mooiste kindjes”. Volgens Koopman wordt de agenda in de Stichting van de Arbeid netjes afgewerkt. Dat wil zeggen: eerst een oplossing voor compensatie van oude pensioenpolissen  (de woekerpensioenen). Daarna overeenstemming bereiken over een aantal aanpalende zaken zoals deelnemerscommunicatie en de doorbelasting van pensioenadvieskosten aan werkgevers en/of werknemers.
bron: vbnet.nl


Pensioenregister

De ministerraad heeft op 5 februari 2010 ingestemd met een wetsvoorstel van minister Donner van SZW inzake het Pensioenregister. Het doel van het Pensioenregister is om het voor iedere burger mogelijk te maken om via één digitale ingang (website) een totaaloverzicht te krijgen van alle bij pensioenfondsen en pensioenverzekeraars opgebouwde pensioenaanspraken én van de aanspraken in het kader van de Algemene Ouderdomswet (AOW). De huidige artikelen 51 Pensioenwet en 62 Wet verplichte beroepspensioenregeling regelen slechts, dat de pensioenuitvoerders een pensioenregister inrichten dat uiterlijk op 1 januari 2011 operationeel dient te zijn. Het wetsvoorstel zorgt ervoor dat pensioenuitvoerders en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) op verzoek van een burger door middel van het Pensioenregister gegevens dienen te verstrekken met betrekking tot pensioenaanspraken en aanspraken op grond van de Algemene Ouderdomswet .
bron: opf.nl

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Zaterdag 13 februari 2010

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas