Pensioennieuws 2011 selectie week 12

Nationaal Pensioenweblog publiceert iedere week een selectie van het belangrijkste pensioen nieuws. Wij publiceren een korte samenvatting van het pensioen nieuws met een link naar het oorspronkelijke artikel. Deze week in het nieuws:

Pensioenen blijven achter bij loon- en prijsstijging

In 2011 worden pensioenaanspraken en - uitkeringen gemiddeld nauwelijks verhoogd wat betekent dat pensioenen achter blijven bij de loon- en prijsstijging. Dat blijkt uit een jaarlijkse enquête van de Nederlandsche Bank onder de 25 grootste pensioenfondsen.
bron: dnb.nl

FNV-bond zet streep door garantieloos pensioen

Vakbond FNV Bondgenoten ziet niets in conceptvoorstellen van het pensioenakkoord waarbij deelnemers geen enkele toezeggingen meer krijgen over de hoogte van hun aanvullende pensioen. Daarmee lijkt een pensioenregeling zonder garanties definitief van tafel en lopen de onderhandelingen over het pensioenakkoord opnieuw vertraging op.
bron: fdselections.nl

Brief Kamp over nadere uitwerking pensioenakkoord

Minister Kamp schrijft in een brief aan de Tweede Kamer over welke onderwerpen er in het kader van de uitwerking van het pensioenakkoord met sociale partners wordt gesproken en wat de huidige stand van het proces is. Een van de meest ingewikkelde vragen is hoe moet worden omgegaan met oude rechten. Het samenvoegen van oude en nieuwe rechten in één systeem voorkomt dat oude rechten achterblijven in een apart vermogen dat separaat beheerd moet worden. Hieraan zijn echter wel voorwaarden verbonden. Zo moeten er een goede afweging worden gemaakt tussen het algemene belang en de betrokken individuele belangen.
bron: vbportal.nl

OESO-rapport over pensioenen 2011

De OESO heeft het rapport Pensions at a Glance 2011 gepubliceerd over pensioenen, pensionering en levensverwachting in de OESO-en G20-landen (Nederlandstalige samenvatting). Over enkele landen, waaronder Nederland, is tevens een landenprofiel gepubliceerd. De OESO constateert dat veel landen met het oog op de vergrijzing en de stijgende levensverwachting inmiddels de pensioenleeftijd hebben verhoogd. Enkele landen hebben de pensioenen automatisch gekoppeld aan de levensverwachting.
bron: vbportal.nl

Meeste levensverzekeraars gaan verdwijnen

De komende vijf jaar zullen er meer dan vijftig levensverzekeraars van de Nederlandse markt verdwijnen, als de prognose van Atos Consulting uitkomt. "Er blijven maximaal zes tot tien van de 65 huidige levensverzekeraars over. De Nederlandse levenmarkt balanceert op de rand van de afgrond."
bron: amweb.nl

Kamervragen bijstorten in pensioenpolis beantwoord

Minister Kamp heeft de Kamervragen van de leden Vermeij (PvdA) en Omtzigt (CDA) beantwoord over bijstorten in de pensioenpolis. Kamp geeft aan dat het in voorkomende gevallen mogelijk is dat (nieuwe) werkgevers een terugstorting van hun verzekeraar kunnen ontvangen. Dit staat volgens de minister niet op gespannen voet met de Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling. Daarin staat namelijk dat de totale overdrachtswaarde moet worden aangewend voor het verwerven van pensioenaanspraken voor de deelnemer die om waardeoverdracht heeft verzocht. Dat geldt ook voor het verschil tussen overdrachts- en de inkoopwaarde. De minister neemt deze situatie mee in zijn onderzoek naar de bijbetalingsproblematiek, waarover ambtelijk overleg met de pensioenkoepels en –uitvoerders gaande is. Mogelijke oplossingen worden geïnventariseerd en zullen met de STAR worden besproken.
bron: vbportal.nl

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Vrijdag 25 maart 2011

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas