Pensioennieuws 2011 selectie week 18

Verhoging van de pensioenleeftijd van 65 naar 66 jaar in 2020

De AOW-leeftijd wordt in 2020 verhoogd van 65 naar 66 jaar. De opbouw van het aanvullend pensioen wordt gebaseerd op 66 jaar en vanaf  2013 kan jaarlijks minder pensioen worden opgebouwd door verlaging van de opbouwpercentages. Het nieuwe uitgangspunt wordt dat in 40 jaar in plaats van 35 jaar een volledig pensioen kan worden opgebouwd. Vanaf 2013 bouwen mensen voor hun uiteindelijke pensioen jaarlijks 1,75 procent in plaats van 2 procent op voor eindloonregelingen; voor middelloonregelingen wordt dat 2 in plaats van 2,25 procent. Tot 2013 blijft de pensioenopbouw ongewijzigd en opgebouwde pensioenrechten blijven intact.

De kosten van pensioenfondsen verdienen meer aandacht

Kleinere en middelgrote pensioenfondsen kunnen door kostenbeheersing het pensioenvermogen aanzienlijk verhogen, zo meldt AFM. Uit een verkennend onderzoek is gebleken dat de meeste pensioenfondsen nog onvoldoende inzicht hebben in hun kosten. Uit onderzoek blijkt dat een kostenverlaging van 0,25 procentpunt op een termijn van 40 jaar 7,5 % meer pensioenvermogen oplevert. De AFM vindt dat de deelnemers geïnformeerd moeten worden over de kosten, omdat de kosten van invloed zijn op de uiteindelijke pensioenuitkering.

Uit het onderzoek blijkt dat de werkelijke beleggingskosten van pensioenfondsen gemiddeld twee tot drie keer hoger zijn dan in de jaarverslagen staat! Dit komt doordat externe vermogensbeheerders hun kosten verrekenen in hun nettorendementen, zodat deze kosten voor veel fondsen niet zichtbaar zijn. Ook is gebleken dat bij de kleinste pensioenfondsen de administratiekosten gemiddeld 12 keer hoger dan bij de grootste fondsen.

Beleggingsstrategie pensioenfondsen nog niet op orde

FD Selections meldt dat het beleggingsbeleid en het risicobeheer van veel pensioenfondsen nog altijd onvoldoende is. Zij baseren zich op een brief van DNB aan pensioenfondsbesturen. Bij veel pensioenfondsen staat de aanwezige expertise niet in verhouding tot de complexiteit van het beleggingsbeleid, zo stelt DNB.

Eisen aan vakbekwaamheid van adviseurs aangescherpt

Minister De Jager van Financiën scherpt de regels voor vakbekwaamheid van financiële dienstverleners aan. Hij schroeft de wettelijke eisen voor vakbekwaamheid op en wil verbetering van de kwaliteit van examinering. Verder wil De Jager een individuele diplomaplicht invoeren voor alle adviseurs alsmede een centraal register waarin alle adviseurs worden opgenomen.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Vrijdag 6 mei 2011

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas