Pensioennieuws 2011 selectie week 19

Wetsvoorstel verhoging pensioenleeftijd naar Tweede Kamer

Afgelopen week is het wetsvoorstel verhoging pensioenleeftijd naar de Tweede Kamer gestuurd. De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • AOW leeftijd van 65 naar 66 jaar in 2020
 • Aanpassing 2e en 3e pijler pensioen per 1 januari 2013
 • Eindloonpensioen wordt maximaal 1,75% per dienstjaar op 66 jarige leeftijd (was 2% op 65 jarige leeftijd)
 • Middelloonpensioen wordt maximaal 2% per dienstjaar op 66 jarige leeftijd (was 2,25% op 65 jarige leeftijd)
 • De reservering oudedagsreserve voor ondernemers wordt 10% (was 12%)
 • De lijfrente jaarruimte is maximaal 14,5% van de grondslag (was 17%)

AFM Pensioencongres

Afgelopen week was het AFM pensioencongres. Een aantal hoogtepunten:

Minister Kamp: een van de lessen van de pensioencrisis is dat begrijpelijke en betrouwbare informatie essentieel is. Pensioeninformatie moet net zo duidelijk worden gepresenteerd als de informatie op een autodashboard. De communicatie moet betrouwbaar en begrijpelijk, eerlijk en effectief, transparant en ook tijdig zijn.

Guus Boender: Het verschil van 1% rendement, maar ook van 1% kosten, kan leiden tot 30% meer of minder pensioen. Bij het managen van risico’s zijn buffers noodzakelijk, terwijl afdekking van risico’s alleen moet geschieden in tijden van voorspoed en niet in tijden van tegenspoed.

Harman Korte: Pensioen is een onderdeel is van de financiële planning, en dat de informatie die de deelnemer ontvangt over zijn pensioen hem in staat moet stellen om een financiële planning te maken. Als toekomstige ontwikkelingen op communicatiegebied noemde hij het UPO 2.0, de uitbreiding van de functionaliteit van of rondom het Pensioenregister, de ontwikkeling van een pensioenbijsluiter en het inrichten van een financieel loket. Hij riep op tot deelname aan de pensioen3daagse van Wijzer in Geldzaken, gericht op verhoging van het pensioenbewustzijn.

Nederlanders sparen gemiddeld € 216 per maand

86% van de Nederlanders spaart, het gemiddelde spaarbedrag is € 216 per maand, zo blijkt uit onderzoek van ING naar het spaargedrag. 52% spaart automatisch en zet elke maand standaard een bedrag opzij. Bij mensen onder de 30 jaar ligt dit aantal lager. Bijna een kwart van de spaarders heeft ook nog een fysieke bewaarplek voor het spaargeld (de oude sok).

Inleg in levensloop blijft gelijk

Werknemers hebben in 2010 893 miljoen euro ingelegd in levensloopregelingen. Dat is bijna hetzelfde als in 2009, zo melde AMweb.
Er is 233 miljoen euro opgenomen uit levensloop en dat is 45% meer dan in 2009.
Het tegoed op de levensloopregelingen was daardoor ultimo 2010 bijna 4,1 miljard euro.
Gemiddeld staat er ruim 15.000,- op een levenslooprekening.

Dekkingsgraad van ABP stijgt verder

De dekkingsgraad van ABP was in april 111%. Vorig jaar had ABP last van de sterk wisselende rente. De dekkingsgraad schommelde tussen de 88% eind augustus en 105% eind december.

Managers stellen risico top 10 samen

Uit het Global Risk Management Survey 2011, een onderzoek van Aon Risk Solutions onder 960 ondernemers en managers uit 58 landen blijkt dat managers wereldwijd een verzwakking van de economie als grootste risico voor hun bedrijf. Nederlandse managers zetten ook het gebrek aan innovatie in de top tien van grootste wereldwijde risico’s, zo meldt VBnet.

In de top tien risico’s staan:
1. Verzwakking economie
2. Veranderingen in wet- en regelgeving
3. Toenemende concurrentie
4. Reputatie- en merkschade
5. Onderbreking van het productieproces
6. Gebrekkige innovatie/aansluiting bij klantbehoeften
7. Onvermogen om toptalent aan te trekken en vast te houden
8. Prijsrisico grondstoffen
9. Falende technologie/systeemfalen
10. Risico van cashflow en liquiditeit

Informatie

 • Pensioen Algemeen
 • Vrijdag 13 mei 2011

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
 • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
 • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
 • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
 • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
 • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
 • Stel je vraag aan onze experts
 • 100% online, geen reistijden en verloren uren
 • 21 dagen op proef en beslis daarna pas