Pensioennieuws 2011 selectie week 23 en 24

Bijbetaling waardeoverdracht ten einde?

Minister Kamp heeft een brief over de bijbetalingsproblematiek bij waardeoverdracht aan de Tweede Kamer gestuurd. Deze problematiek speelt als één of beide bij de overgang betrokken werkgevers de pensioenen hebben ondergebracht bij een verzekeraar. Binnen de bestaande regelgeving zijn er diverse mogelijkheden om de problematiek te beperken, maar die niet altijd tot een oplossing leiden. Kamp doet in zijn brief een voorstel voor een meer generieke en relatief snel te effectueren aanpak. Dit zal een tussenoplossing zijn, die twee varianten kent.
Variant 1 houdt in dat er geen recht op waardeoverdracht is zolang een werkgever door de bijbetalingslasten aantoonbaar in substantiële financiële problemen zou komen.
Variant 2 houdt in dat er een bepaalde grens is aan de hoogte van de bijbetalingslast, waarboven een pensioenuitvoerder niet verplicht is om mee te werken aan een verzoek om waardeoverdracht.

Provisie pensioenadvies op zijn retour

Uit een onderzoek van Aegon is gebleken dat nog maar 4 procent van de MKB-bedrijven zegt voor pensioenadvies te willen blijven betalen op provisiebasis. Provisie is definitief op zijn retour. Uit het onderzoek bleek tevens dat het gemiddelde uurtarief voor de assurantietussenpersoon consequent (te) laag ingeschat wordt door ondernemers. Zij vinden een uurtarief van € 75,-'passend' en 'een reële beloning'. De daling in de beoogde uurtarieven is volgens Aegon opmerkelijk nu de Wft met ingang van 2013 hogere eisen stelt aan de vakkundigheid en deskundigheid van assurantietussenpersonen.

AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

De AFM is in augustus 2010 een onderzoek gestart naar het uitkeringsgedrag van verzekeraars en dan specifiek op het gebied van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV). Uit dit onderzoek heeft de AFM geen aanwijzingen gekregen dat verzekeraars structureel onzorgvuldig handelen bij de vaststelling en uitkering van AOV claims. In samenhang met het uitkeringsgedrag zijn door de AFM ook de diverse AOV producten in het onderzoek betrokken.

Pensioenakkoord

Wat zijn de afspraken in het nieuwe pensioenakkoord?

 • De AOW-leeftijd gaat in 2020 naar 66 en naar verwachting in 2025 naar 67 jaar;
 • Het AOW-pensioen gaat omhoog vanaf 2013;
 • Mensen kunnen door een flexibele AOW kiezen wanneer ze stoppen met werken;
 • De aanvullende pensioenen worden meer schokbestendig gemaakt;
 • Het wordt voor oudere werknemers makkelijker gemaakt om door te werken.

Dekkingsgraad pensioenfondsen verder verbeterd in eerste kwartaal 2011

In het eerste kwartaal van 2011 is de financiële positie van pensioenfondsen verder verbeterd, zo blijkt uit cijfers van De Nederlandsche Bank. De gemiddelde dekkingsgraad is gestegen van 107% ultimo 2010 naar 112% (tabel 8.8). Deze verbetering van de dekkingsgraad hangt samen met de stijging van de lange rente, waardoor de verplichtingen van pensioenfondsen in waarde zijn gedaald. De waarde van de beschikbare middelen (beleggingen) van pensioenfondsen daalde licht.

Steeds meer intermediairs gaan failliet

Het aantal faillissementen in de financiële sector, met name assurantietussenpersonen, is in mei flink toegenomen zo meldt infinance.nl. Het totale aantal in de financiële sector steeg vorige maand met bijna de helft tot 116. Dat blijkt uit de cijfers van faillissementsdossier.nl. Volgens de onderzoekers lijkt de toename deels een naijleffect van de crisis.

Ombudsman Pensioenen presenteert jaarverslag

Ombudsman Pensioenen heeft recent zijn jaarverslag 2009-2010 gepresenteerd. De Ombudsman nam in 2009 750 zaken in behandeling; in 2010 waren dat er 655. Teleurstelling over de hoogte van pensioen en het niet in aanmerking komen voor pensioen waren de meest voorkomende oorzaken van klachten. Ook problemen rond premievrije opbouw bij arbeidsongeschiktheid, onzorgvuldige of soms onjuiste informatievoorziening en een te starre opstelling als niet aan de letter van voorwaarden of termijnen wordt voldaan zorgden regelmatig voor geschillen. bron: vbportal

Informatie

 • Pensioen Algemeen
 • Zaterdag 18 juni 2011

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
 • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
 • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
 • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
 • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
 • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
 • Stel je vraag aan onze experts
 • 100% online, geen reistijden en verloren uren
 • 21 dagen op proef en beslis daarna pas