Pensioenopbouw voortzetten bij werkloosheid

Steeds vaker worden werknemers geconfronteerd met de vraag of zij al dan niet de pensioenopbouw moeten voorzetten tijdens werkloosheid. Het wel of niet voortzetten van de pensioenopbouw is een lastig dilemma, waarbij meerdere aspecten een rol spelen. In dit artikel zet ik de belangrijkste overwegingen op een rij.

Voordat ik inga op de overwegingen om wel of niet de pensioenopbouw voort te zetten bij werkloosheid wil je graag attenderen op de gevolgen van werkloosheid voor je pensioen. In een eerder artikel over werkloosheid en pensioen ben ik hier op ingegaan. Het artikel is hier te lezen

Allereerst dient zich de vraag aan in welke mate er nu, als gevolg van de ingetreden werkloosheid,  sprake is van een inkomsten terugval en wat de gevolgen daar van zijn. Pensioen is immers uitgesteld inkomen. Als het huidige inkomen niet of net voldoende is, dan zal de mogelijkheid om inkomen uit te stellen (= pensioenpremies betalen) beperkt zijn.

Als er voldoende mogelijkheden zijn om premies te betalen dient vervolgens te worden gekeken of sprake is van een pensioentekort. Daarbij moet gekeken worden hoe lang er sprake is van werkloosheid en wat de pensioenopbouw wordt bij een nieuwe baan. Deze vraag kan meestal het beste worden beantwoord als er daadwerkelijk sprake is van een nieuwe baan en er weer pensioen wordt opgebouwd. Je kan daarom ook overwegen om voorlopig het geld dat je beschikbaar hebt in eigen beheer (lees: spaarrekening) te sparen en na afloop van de werkloosheidsperiode besluiten of je het al dan niet in pensioen gaat stoppen. Dan kan worden vastgesteld in hoeverre het pensioen voldoende is na pensionering. Om de vraag of sprake te beantwoorden moet dan natuurlijk een financieel plan gemaakt worden om dat in beeld te brengen. Een eenvoudige opzet om zelf een planning te maken heb ik op in een eerder artikel, maak uw eigen pensioenplanning beschreven.

Let overigens op; werknemer die ouder zijn dan 40 jaar kunnen dit jaar nog onder voorbehoud in aanmerking komen voor een FVP bijdrage (voortzetting pensioenopbouw) van de overheid. Of de bijdrage ook daadwerkelijk wordt verstrekt en in welke mate die dan wordt verstrekt is onzeker, maar deze factor dient natuurlijk mee te worden gewogen in de beslissing al dan niet voort te zetten.

Tenslotte de vraag wat is beter, betalen aan het fonds of betalen aan een verzekeringsmaatschappij. Die vraag kan niet in algemene zin worden beantwoord. Met name fondsen rekenen op heel verschillende manieren de premie uit. Dit kan het beste worden vergeleken door offertes op te vragen.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 1 maart 2010

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas