Pensioenoverleg publieke sector moet inderdaad op de schop!

Bovenstaande kop is een quote van minister Plasterk. De toevoeging ‘inderdaad´ is van mij. Plasterk mag namelijk best nog wat verder gaan als hij toch de bezem door het overleg van de ‘publieke’ pensioenfondsen haalt.

Plasterk baseert zich op het Interdepartementaal beleidsonderzoek dat stelt dat ‘eenvoud loont’. Of zijn redenering klopt laat ik graag aan u over. Dit is mijn kijk op de zaak.

Hoe gaat het bij een ‘normaal bedrijf’? De directie/eigenaren onderhandelen met de werknemers, individueel, collectief, via de OR of vakbonden, over de arbeidsvoorwaarden, waarbij ze natuurlijk weten hoeveel geld ze ongeveer beschikbaar hebben. Ze houden daarbij niet alleen rekening met de primaire arbeidsvoorwaarden (ze weten echt wel dat de werknemers er salaris bij willen), maar ook met de gevolgen na die verhoging voor de pensioenpremies. Na wat loven en bieden is er een deal, en kan iedereen weer aan het werk.

Iedereen boos
Hoe gaat het bij het ABP? Althans, zo lees ik het. Eerst wordt op decentraal niveau, dat wil zeggen op 14 onderhandelingseilandjes, over de primaire arbeidsvoorwaarden gesproken, onderhandeld en gedeald. En ik maar denken dat er alleen gewoon ambtenaren zijn…. Vervolgens wordt pas op centraal niveau over pensioen gesproken, onderhandeld en ook gedeald. Het zou mij dan logisch voorkomen dat met de uitkomst hiervan, ook als is het maar ongeveer, al rekening wordt gehouden bij de decentrale onderhandelingen. Nee dus. En dus moet de premie, lees werkgeverspremie, 1%-punt omhoog. Werkgevers boos, die willen niet meer betalen – hebben volgens mij toch ook geen ‘eigen’ geld, en zo ja, dan is dat toch al opgegaan aan de salarisverhogingen? – en pleiten voor een lager opbouwpercentage. Dat willen de werknemers natuurlijk weer niet.

Kortom, weer ‘ruzie’. De gepensioneerden waren al boos, want het geld dat naar de salarisverhoging van de werkende ambtenaren is gegaan – op decentraal niveau besproken – gaat niet in de pensioenpot. Dus krijgen zij voorlopig geen indexatie en dreigen er zelfs weer kortingen.

Precair
En dan lees ik ook nog dat het ABP al een persbericht uit deed over de, zoals hierboven aangegeven, zeer precaire, premieverhoging van 1% terwijl de vergadering daarover met het verantwoordingsorgaan nog in volle gang was. En hoezeer het besluit over de premieverhoging al was genomen, het orgaan wist in ieder geval niet van het persbericht. Verder wordt, ondanks een duidelijke vingerwijzing van staatssecretaris Klijnsma, daags daarvoor de nieuwe topman van het dochterbedrijf APG een half miljoen salaris aangeboden. Dat hij dat accepteert, á la, maar wie biedt hem dat aan, vraag ik mij dan af? Dan snap ik dus wel dat Plasterk een ander, kleiner ABP wil.

‘Gratis bier’
Het hierboven genoemde rapport heeft naast het ABP ook Pensioenfonds Zorg & Welzijn meegenomen in het onderzoek. Directeur Peter Borgdorff haalde deze week het nieuws door voor Sinterklaas te willen spelen en de ‘buffers’ van zijn pensioenfonds te willen uitdelen in de vorm van een direct hoger pensioen. Maar, buffers zijn er toch juist niet? Dat is nu juist het probleem. Klijnsma bevestigt dat nota bene nog in haar brief van 2 februari over de stresstest van de EIOPA, waarin zij aangeeft: “waardoor pensioenfondsen niet of nauwelijks meer over buffers beschikken”. Waar Borgdorff dat ‘gratis bier’ dan vandaan haalt, is mij een raadsel. Iemand – jongeren? – moet dat toch betalen voor de ouderen.

Als Plasterk dan dus toch de bezem door wat ‘publieke‘ – lees: met uiteindelijk de burger als (belasting)premiebetaler - pensioenfondsen haalt, neem PfZW dan ook mee zou ik zeggen. We hebben het beste pensioenstelsel ter wereld. Zeggen ze. Ja ja, het kan verkeren.

Informatie

 • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
 • Zondag 14 februari 2016

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie