Pensioenrekenleeftijd 68 jaar in 2018

In 2018 wordt de pensioenrekenleeftijd op 68 jaar gesteld.

Dit kan voor de arbeidsvoorwaarde pensioen betekenen dat de werkgever instemming zal vragen om het pensioen te veranderen.

Maar ook voordat deze verandering ingaat in 2018 kan een Ondernemingsraad er al rekening mee houden als het traject om de pensioenregeling te veranderen eerder ingaat dan 2018.

Het gaat snel met de pensioenverandering: Was de pensioenopbouw tot 2015 nog gebaseerd op 65 jaar en hierna op 67 jaar, heeft de fiscus nu aangekondigd dat “we” in 2018 naar pensioenrekenleeftijd 68 jaar gaan.

Pensioenen zijn gebaseerd op maximaal 75% van het gemiddeld verdiende salaris. Nu de rekenleeftijd later wordt zal minder premie benodigd zijn om op deze 75% te komen. Dit zal naar verwachting geen gevolgen hebben voor de pensioenopbouw bij eindloon en middelloonpensioen (deze blijven 1,875% en 1,657% per dienstjaar).

Wel verslechterd de arbeidsvoorwaarde pensioen, immers het pensioen wordt een jaar later (en dus gemiddeld korter) uitgekeerd.

Voor deze achteruitgang zou de werkgever om compensatie mogen worden gevraagd. Voor de leeftijdsafhankelijke staffel bij beschikbare premie regelingen zal de aanpassing een verdere verlaging van de leeftijdsafhankelijke staffel betekenen.

Als uitgangspunt geldt dat je dus een jaar langer hebt om aan de maximaal 75% te komen.

Een verslechtering derhalve. Omdat er sprake is van een fiscale maatregel moet het pensioen worden aangepast. Vaak zijn er in de pensioenregeling mogelijkheden voor compensatie (lagere dan de 3% premiestaffel, emolumenten pensioendragend maken, verlaging franchise, verlaging werknemersbijdrage, depot vormen voor premievrij oud pensioen, etc) en anders kan de compensatie in de vorm van salaris worden uitgekeerd.

Als een Ondernemingsraad in overleg is met de bestuurder om te komen tot een nieuwe pensioenregeling, kan met deze nu dus al bekende versobering alvast rekening gehouden worden.

Informatie

 • Algemeen, Toekomstvoorzieningen, De directeur-grootaandeelhouder, Fiscale Aspecten, De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
 • Donderdag 8 december 2016

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie