Pensioenrichtleeftijd aanvullende pensioenen verhoogd naar 68 jaar in 2018

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft op 31 oktober jl. een nieuwe raming van de macro gemiddelde levensverwachting bekendgemaakt. Op grond van deze stijging wordt de AOW-leeftijd in 2022 verhoogd naar 67 en drie maanden en gaat ook de pensioenrichtleeftijd voor aanvullende pensioenen omhoog.

Voor aanvullende pensioenen is de impact echter veel groter. De stijging van de levensverwachting heeft tot gevolg dat de pensioenrichtleeftijd al vanaf 1 januari 2018 wordt verhoogd van 67 naar 68 jaar. De pensioenrichtleeftijd is een rekenleeftijd die wordt gebruikt voor de berekening van de jaarlijkse maximaal toegestane fiscale pensioenopbouw. Dit impliceert dat het aantal dienstjaren in beginsel weer wordt uitgebreid met 1 jaar, zodat het opbouwpercentage weer moet worden verlaagd en de premiestaffels neerwaarts moeten worden bijgesteld, tenzij het ambitieniveau (75% middelloon in 40 jaar of 66,28% eindloon in 40 jaar) mag worden overschreden. In dat geval zijn geen aanpassingen, behoudens de pensioenleeftijd, nodig.

We kunnen ons dus weer opmaken voor wederom een nieuw fiscaal regime vanaf 1 januari 2018.

 

Informatie

 • Toekomstvoorzieningen, De directeur-grootaandeelhouder, Pensioen Algemeen
 • Dinsdag 1 november 2016

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie