‘Pensioenvermogen’ zzp-er veilig

Wanneer een zzp-er het uiteindelijk niet red en een beroep op de bijstand doet, wordt hij er soms mee geconfronteerd dat de gemeente waar hij de aanvraag doet, zijn eventuele zelf bijeen gespaarde lijfrentekapitaal of als werknemer opgebouwde pensioenkapitaal betrekt in de aanvraag. Vanuit de vermogenstoets die voor de bijstandsaanvraag geldt, stelt de gemeente dan bijvoorbeeld dat er voldoende lijfrente- en/of pensioenkapitaal aanwezig en dat als ze dit eerder in laten gaan, ze geen bijstand meer nodig hebben.

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met een wetsvoorstel dat regelt dat, net zoals voor werknemers, het opgebouwde ‘ pensioen’ voortaan beschermd is voor de vermogenstoets. Dit tot een bedrag van € 250.000,--. Het is de bedoeling dat de wet per 1 januari 2016 ingaat. De staatssecretaris heeft inmiddels de gemeenten dringend verzocht om nu reeds in de geest van het nieuwe wetsvoorstel te handelen.

In het wetsvoorstel is ook een maatregel opgenomen die ervoor zorgt dat werknemers die zzp’er zijn geworden meer tijd krijgen om te beslissen of ze gebruik willen maken van een mogelijkheid om de pensioenregeling waar ze als werknemer aan deelnamen vrijwillig voort te zetten. In het voorstel wordt een vaste termijn van negen maanden voorgesteld.

 

Informatie

 • Toekomstvoorzieningen, De zelfstandig ondernemer, Pensioen Algemeen
 • Woensdag 29 april 2015

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie