Pensioenverzekeraar en -adviseur aansprakelijk?

De klachtencomissie van het Kifid heeft in een bindend advies aangegeven dat een pensioenverzekeraar en een pensioenadviseur hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schade die een deelnemer aan een collectieve pensioenregeling heeft geleden. De schade is ontstaan doordat de deelnemer niet is geïnformeerd over een aanzienlijke stijging van de premie voor het nabestaandenpensioen en het daardoor achterblijven van de opbouw van het ouderdomspensioen.

Actualiteit

De consument die de klacht heeft ingediend is deelnemer in een beschikbare premieregeling die door de verzekeraar. De adviseur was in opdracht van de werkgever als pensioenadviseur betrokken bij het afsluiten en de uitvoering van de pensioenregeling. De klacht van de consument is dat de premie voor het nabestaandenpensioen tijdens de looptijd van de pensioenregeling onevenredig is gestegen waardoor er te weinig ouderdomspensioen werd opgebouwd.

De klachtencommissie van de Kifid oordeelt dat de verzekeraar niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht die volgt uit artikel 60 lid 1 onder i Bgfo (Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft) om een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving te geven van de wijze waarop de premies voor de verschillende dekkingen worden berekend en van de factoren waardoor het beloop ervan wordt bepaald.

Anderzijds had ook de adviseur in 2015, toen de pensioenregeling is aangepast aan de gewijzigde fiscale wetgeving, de werkgever moeten wijzen op de aanzienlijke stijging van de premie voor het nabestaandenpensioen en het bijgevolg achterblijven van de opbouw van het ouderdomspensioen. Deze nalatigheid is onrechtmatig omdat de verzekeraar en de adviseur rekening hadden moeten houden met de belangen van de consument.

Meer weten?
Wil je meer weten over actuele pensioenontwikkelingen, schrijf je dan in voor:

Daar gaan we uitgebreid in op de actuele ontwikkelingen rondom pensioen en overige inkomensvoorzieningen.

Permanente Educatie: al onze E-learning, Masterclasses, Workshops en Vaardigheidstrainingen zijn geaccrediteerd voor Permanente Educatie.

Informatie

  • Collectief Pensioen
  • Maandag 10 januari 2022

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas