Pensioenwet en tijdelijk personeel

Tijdelijk personeel heeft ook recht op pensioen. Dit recht hebben zij op grond van de Pensioenwet. Op 1 januari 2007 is de nieuwe Pensioenwet ingegaan. Deze wet heeft betrekking op pensioen, maar heeft indirect ook gevolgen voor uw personeelsbeleid.

Verlaging toetredingsleeftijd en beperking wachttijd

Uiterlijk per 1 januari 2008 dient de toetredingsleeftijd in pensioenregelingen te worden verlaagd naar miximaal 21 jaar. Iedereen die 21 of ouder is, gaat dus pensioen opbouwen. Indien de toetredingsleeftijd hoger is dan 21 jaar, dient deze te worden verlaagd.

Indien een werknemer in dienst treedt mag nog een zeer beperkte wachttijd worden gehanteerd. Voor het nabestaandenpensioen en het arbeidsongeschiktheidspensioen is overigens een wachttijd helemaal niet toegestaan. Als er op dit moment een wachttijd is opgenomen in de pensioenregeling dient te worden gekeken of deze nog is toegestaan, of moet worden aangepast.

Als gevolg van deze maatregelen zullen dus ook tijdelijke krachten worden opgenomen in de pensioenregeling, met alle financiële en administratieve gevolgen van dien.

Keuze

U staat dus voor een keuze. Gaat u iedereen, ook het tijdelijk personeel opnemen in de pensioenregeling, of bedenkt u andere oplossingen. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan uitzendkrachten of detachering. Misschien is dit een goede aanleiding om uw beleid ten aanzien van tijdelijke krachten nog eens onder de loep te nemen.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Vrijdag 18 april 2008

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas