Per abuis op niet-geblokkeerde rekening gestort bedrag niet aftrekbaar als lijfrentepremie

Op 21 september 2021 heeft Gerechtshof Amsterdam uitspraak in een zaak waarbij in geschil was of een per abuis op een niet-geblokkeerde beleggingsrekening gestort bedrag in aftrek mag worden gebracht als lijfrentepremie en, zo nee, of een nieuw feit in de zin van artikel 16 AWR ontbreekt (20/00519). De zaak diende eerder voor Rechtbank Noord-Holland. In de zaak speelde het volgende.

Actualiteit

X heeft twee rekeningen bij bank Y. De ene rekening is een niet-geblokkeerde beleggingsrekening, de andere een geblokkeerde lijfrenterekening. Op 27 december 2016 heeft X € 17.000 gestort op de beleggingsrekening. In zijn aangifte IB/PVV heeft X een bedrag van € 16.715 opgevoerd als lijfrentepremieaftrek. De aanslag werd conform de ingediende aangifte opgelegd. Op 13 december 2017 heeft X aan bank Y gevraagd het gestorte bedrag door te storten naar de lijfrenterekening. Bank Y liet X weten dit alleen te doen als de Belastingdienst daarvoor toestemming geeft. X heeft de inspecteur om toestemming gevraagd. In zijn antwoordbrief liet de inspecteur weten dat het bedrag te allen tijde kan worden overgeboekt naar de lijfrenterekening maar dat een dergelijke overboeking niet kan worden aangemerkt als een storting met terugwerkende kracht tot 2016. Een en ander is voor de inspecteur aanleiding voor 2016 een navorderingsaanslag op te leggen.

De rechtbank oordeelde in zijn uitspraak dat het feit dat genoemde storting per abuis plaatsvond op de niet-geblokkeerde beleggingsrekening een omstandigheid is die voor rekening en risico van X moet blijven. Het hof volgt het oordeel van de rechtbank dat de gedane storting niet aftrekbaar is als lijfrentepremie. Dat voor de correctie van de ten onrechte als lijfrentepremie opgevoerde aftrekpost voldoende grond voor navordering bestond, was in deze zaak duidelijk. Volgens de rechtbank was immers een nieuw feit aanwezig. Het hof volgt de rechtbank daarin en voegt nog het volgende toe. Het ontbreken van een renseignement vormde als zodanig geen aanleiding tot een nader onderzoek. En, omdat de door X ingediende aangifte een verzorgde indruk maakte, behoefde de inspecteur niet te twijfelen aan de juistheid van de aangifte. Ingeval de niet-onwaarschijnlijke kans bestaat dat de gegevens in de aangifte juist zijn, behoeft de inspecteur niet te twijfelen aan de juistheid van de aangifte. Er kan dan van hem niet worden verlangd dat hij bij controle van de aangifte zekerheidshalve een ter beschikking staand registratiesysteem er ‘standaard’ op naziet. Het hof verklaart het hogere beroep ongegrond. De uitspraak is op 19 november 2021 gepubliceerd.

Meer weten?
Wil je meer weten over actuele pensioenontwikkelingen, schrijf je dan in voor:

Daar gaan we uitgebreid in op de actuele ontwikkelingen rondom pensioen en overige inkomensvoorzieningen.

Permanente Educatie: al onze E-learning, Masterclasses, Workshops en Vaardigheidstrainingen zijn geaccrediteerd voor Permanente Educatie

Informatie

  • Lijfrente
  • Maandag 3 januari 2022

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas