Planning pensioenonderwerpen 2016

Staatssecretaris Klijnsma heeft een brief over de planning van de behandeling van de verschillende pensioenonderwerpen aan de Tweede Kamer gestuurd.

De wetsvoorstellen betreffende het doorbeleggen na pensionering (wetsvoorstel variabele pensioenuitkering en wetsvoorstel pensioen in eenheden) zullen worden samengevoegd tot één wetsvoorstel. Beoogde inwerkingtreding is 1 juli 2016. Dat geldt ook voor het wetsvoorstel betreffende de aanpassing van de bevoegdheden (instemmingsrecht) van de Ondernemingsraad. Beide wetsvoorstellen hebben eerste prioriteit.

De positie van de pensioenfondsen, het Financieel Toetsingskader en de toekomst van het pensioenstelsel staan voor mei 2016 op het programma.

Voor de zomervakantie wordt de uitslag van het onderzoek naar de Overbruggingsregeling AOW (OBR) verwacht. De OBR is bedoeld voor degenen waarvan de VUT-uitkering of het prepensioen lager wordt of overgaat in pensioen in de 2e pijler, maar die nog geen recht op een AOW-uitkering hebben. Zij hebben dus een zogenaamd AOW-gat.

Verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen moeten ook de mogelijkheid krijgen om - onder voorwaarden - samengaan in een Algemeen Pensioenfonds (APF). De komende periode zal worden onderzocht op welke wijze dir in een wetsvoorstel kan worden gegoten dat enerzijds voldoende robuust is en anderzijds voldoende draagvlak heeft.

Tot nu toe zijn er 5 aanvragen voor een vergunningaanvraag in behandeling bij De Nederlandsche Bank (DNB)

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 7 maart 2016

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas