Planning pensioenonderwerpen 2016

Staatssecretaris Klijnsma heeft een brief over de planning van de behandeling van de verschillende pensioenonderwerpen aan de Tweede Kamer gestuurd.

De wetsvoorstellen betreffende het doorbeleggen na pensionering (wetsvoorstel variabele pensioenuitkering en wetsvoorstel pensioen in eenheden) zullen worden samengevoegd tot één wetsvoorstel. Beoogde inwerkingtreding is 1 juli 2016. Dat geldt ook voor het wetsvoorstel betreffende de aanpassing van de bevoegdheden (instemmingsrecht) van de Ondernemingsraad. Beide wetsvoorstellen hebben eerste prioriteit.

De positie van de pensioenfondsen, het Financieel Toetsingskader en de toekomst van het pensioenstelsel staan voor mei 2016 op het programma.

Voor de zomervakantie wordt de uitslag van het onderzoek naar de Overbruggingsregeling AOW (OBR) verwacht. De OBR is bedoeld voor degenen waarvan de VUT-uitkering of het prepensioen lager wordt of overgaat in pensioen in de 2e pijler, maar die nog geen recht op een AOW-uitkering hebben. Zij hebben dus een zogenaamd AOW-gat.

Verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen moeten ook de mogelijkheid krijgen om - onder voorwaarden - samengaan in een Algemeen Pensioenfonds (APF). De komende periode zal worden onderzocht op welke wijze dir in een wetsvoorstel kan worden gegoten dat enerzijds voldoende robuust is en anderzijds voldoende draagvlak heeft.

Tot nu toe zijn er 5 aanvragen voor een vergunningaanvraag in behandeling bij De Nederlandsche Bank (DNB)

Informatie

 • Pensioen Algemeen
 • Maandag 7 maart 2016

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie