Pleidooi invoering ‘extra’ Pensioenautoriteit door consumentenbond

Het nieuwe pensioenstelsel dat uiterlijk in 2027 gerealiseerd moet zijn, kenmerkt zich onder andere door meer verantwoordelijkheid en meer risico voor de werknemers. Dat is allemaal mooi en aardig, maar zijn die werknemers daar ook allemaal klaar voor? De consumentenbond vindt van niet.

Pensioen is steeds ingewikkelder geworden. Het draait al lang niet meer alleen om de AOW. Aanvullend pensioen van de werkgever, lijfrenten, spaar- en/of beleggingstegoeden en de eigen woning bepalen mede het financiële plaatje voor de oude dag.

Aangezien er met steeds meer factoren rekening gehouden moet worden, pleit de consumentenbond voor de invoering van de Pensioenautoriteit, een onafhankelijk overheidsorgaan waar consumenten met al hun vragen en klachten over hun pensioen terecht kunnen. Daarmee wordt het belang van de consument bewaakt en wordt tegelijkertijd een einde gemaakt aan de vele verschillende klachtenloketten.

De Pensioenautoriteit zou moeten toezien op het functioneren van pensioenfondsen en verzekeraars en kan onderzoek doen. Bij structurele problemen, kan de Pensioenautoriteit deze aankaarten bij de wetgever, aldus de consumentenbond. In hoeverre dit een uitholling van de huidige bevoegdheden van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) met zich meebrengt, de huidige toezichthouders, is onduidelijk.

In een reactie op het pleidooi van de consumentenbond stelt de Koepel Gepensioneerden al jaren samen met andere seniorenorganisaties als vraagbaak voor gepensioneerden te fungeren.

Een nieuwe instantie pakt het onderliggende probleem niet aan en vormt dus ook geen echte oplossing. Waar feitelijk om draait is dat de pensioenregels eenvoudig, uitvoerbaar, uitlegbaar en aantoonbaar begrijpelijk moeten zijn, voor iedere burger. Iets wat uit verschillende evaluaties naar voren is gekomen en wat we met z’n allen steeds roepen, maar nog niet hebben kunnen omzetten.

Daaraan zal in het kader van de invoering van het nieuwe pensioenstelsel extra aandacht besteed moeten worden. Daarom de herhaalde oproep van de Koepel Gepensioneerden aan de om de zeven aanbevelingen van commissie Bosman in praktijk te brengen. Deze aanbevelingen waren:

 1. Praat met de burger en de uitvoeringsorganisaties
 2. Schenk meer aandacht aan de uitvoerbaarheid van beleid en aan doenvermogen (burgers moeten de wet niet alleen kennen, maar ook ‘kunnen’: ze moeten ernaar kunnen handelen)
 3. Signaleer en adresseer problemen in de uitvoering zo snel mogelijk
 4. Creëer meer vertrouwen binnen de driehoek Tweede Kamer, departementen en uitvoeringsorganisaties
 5. Verbeter de kennis- en informatiepositie van de Tweede Kamer
 6. Geef de uitvoering meer waardering en de professionals meer zeggenschap
 7. Evalueer de impact van deze aanbevelingen een jaar na behandeling in de Tweede Kamer

Informatie

 • Toekomstvoorzieningen, Pensioencommunicatie
 • Maandag 14 juni 2021

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
 • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
 • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
 • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
 • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
 • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
 • Stel je vraag aan onze experts
 • 100% online, geen reistijden en verloren uren
 • 21 dagen op proef en beslis daarna pas