Prejudiciële vragen aan HR

Het Hof stelt prejudiciële vragen aan de Hoge Raad over de premieheffing van een  Rijnvarende.

X heeft de Nederlandse nationaliteit, woonde in 2011, 2012 en 2013 in Nederland en was toen in loondienst werkzaam op een binnenschip waarvoor een Rijnvaartverklaring is afgegeven. Hij stond op de loonlijst van J te Luxemburg. Aan X is door de bevoegde Luxemburgse autoriteiten op 24 maart 2006 een E101 verklaring afgegeven. In de verklaring is opgenomen dat J de sociale verzekeringspremies van X betaalt. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft op 9 augustus 2016 een besluit en een A1 verklaring afgegeven. In de A1 verklaring is medegedeeld, dat de Nederlandse sociale zekerheidswetgeving van toepassing is over de periode 1 januari 2011 tot en met 31 december 2013. Na bezwaar is bij uitspraak van de SVB de A1 verklaring ingetrokken. De vraag is of X recht heeft op vrijstelling van premieheffing volksverzekeringen. Het Hof besluit de volgende prejudiciële vragen te stellen aan de Hoge Raad:
1. Dient aan het door Nederland niet naleven van de procedurevoorschriften in de basisverordening, de toepassingsverordening en het Besluit A1 de consequentie te worden verbonden dat de Belastingdienst geen premie volksverzekeringen van een belanghebbende kan heffen, als een andere lidstaat deze belanghebbende reeds aan de toepassing van zijn sociale verzekeringswetgeving heeft onderworpen en reeds eerder van die belanghebbende sociale verzekeringspremies heeft geheven?
2. Is Nederland na 1 mei 2010 gebonden aan een voor deze datum door de bevoegde Luxemburgse autoriteit afgegeven E101 verklaring, terwijl deze aan een Rijnvarende afgegeven E101 verklaring op grond van art. 7, lid 2, aanhef, onderdeel a, EU Vo. 1408/71 voor 1 mei 2010 niet kon worden geacht een E101 verklaring te zijn en deze E101 verklaring daarom Nederland niet bond voor deze datum? (Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 27 september 2018, nr. 17/00636 t/m 17/00638).

Informatie

  • Internationaal, Sociale zekerheid
  • Vrijdag 30 november 2018

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas