Prejudiciële vragen over de status van een E101 verklaring bij fraude

Op 28 mei 2008 heeft de Franse arbeidsinspectie een proces-verbaal wegens zwartwerk opgesteld tegen Vueling Airlines, die haar vestiging op de luchthaven Charles de Gaulle heeft. Vastgesteld is dat alleen het grondpersoneel was aangemeld bij de Franse socialezekerheidsinstellingen, terwijl de anderen beschikten over een E101 verklaring, waaruit bleek dat de houder ervan gedurende de periode van detachering onderworpen bleef de socialezekerheidswetgeving van zijn land van herkomst, in dit geval Spanje. Een aanzienlijk aantal detacheringsverklaringen bevatte echter valse verklaringen omtrent de woonplaats teneinde te verbergen dat de meerderheid van de gedetacheerde werknemers niet de hoedanigheid van Spaans ingezetene had. De E101 verklaring strekt er alleen toe aan de bevoegde instelling te bewijzen dat de persoon onderworpen blijft aan de socialezekerheidswetgeving van de lidstaat waarin zijn werkgever is gevestigd, en dat de wetgeving van de lidstaten van ontvangst niet van toepassing is. Uit rechtspraak van het Hof van Justitie (HvJ) blijkt dat zolang de E101 verklaring niet is ingetrokken of ongeldig verklaard door de autoriteiten van de lidstaat van afgifte, zij bindend is in de lidstaat waarin de werknemer zijn activiteit uitoefent. Het Tribunal de grande instance de Bobigny heeft aan het HvJ de prejudiciële vraag gesteld of het gevolg van een E101 verklaring behouden moet blijven, zelfs als de E101 verklaring is verkregen na fraude of misbruik van recht. Indien deze vraag bevestigend wordt beantwoord is aan het HvJ ook gevraagd of de afgifte van de E101 verklaring zich ertegen verzet dat personen die nadeel hebben ondervonden door de gedraging van de werkgever (de fraudepleger) hiervoor een vergoeding moeten kunnen krijgen.

Informatie

 • Internationaal, Sociale zekerheid
 • Dinsdag 13 maart 2018

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie