Premie AOW verschuldigd ook al maakt SVB voorbehoud op pensioenoverzicht

X woont sinds medio 2002 in België. Hij is in 2010 in dienstbetrekking bij D BV en verricht zijn werkzaamheden in Nederland en België. Het heffingsrecht over het loon van X is voor 5% toegekend aan België. X stelt dat hij geen premies AOW is verschuldigd, omdat hij door het voorbehoud dat de SVB maakt in de verstrekte pensioenoverzichten, volgens hem geen onvoorwaardelijk recht heeft op een AOW pensioen bij het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd. X beroept zich in dit verband op HvJ 19 maart 2002, zaken C-393/99 en C-394/99 , punt 51. Het Hof overweegt dat X verzekerd is voor de AOW en dat hij bij pensioeningangsdatum recht heeft op een (gedeeltelijke) AOW uitkering. Voorafgaand aan het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd heeft een potentieel verzekerde de mogelijkheid van de SVB te vernemen wat zijn standpunt is over de verzekering, voor zover dat op dat moment vastgesteld kan worden met de dan beschikbaar zijnde gegevens. Er staan ook rechtsmiddelen open. Op het moment van het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd wordt opnieuw onderzocht in welke jaren iemand verzekerd was, maar indien een partij in afwijking van eerder afgegeven pensioenoverzichten op dat moment tot een ander inzicht komt omtrent het verzekerd zijn, mag van die partij worden verwacht dat hij deugdelijk en toereikend motiveert waarom de eerdere vaststelling onjuist was. Dit geldt niet alleen voor X, maar ook voor de SVB. Het door de SVB gemaakte voorbehoud aan het slot van de verstrekte pensioenoverzichten betekent niet dat premies worden geheven zonder dat er een prestatie tegenover staat. Evenmin is sprake van strijd met het rechtszekerheidsbeginsel of met art. 1 EP (bij het EVRM) (Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 16 november 2017, nr. 16/03846).

Informatie

 • Sociale Zekerheid, Pensioen Algemeen
 • Donderdag 28 december 2017

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie