Premie AWBZ en bijdrage Zvw verschuldigd over in Australië belast pensioen

Een in Nederland wonende man heeft zowel de Nederlandse als de Australische nationaliteit. Hij ontvangt in 2009 uitsluitend een in overheidsdienst opgebouwd pensioen uit Australië. De vraag is of het Australische pensioen behoort tot het premie-inkomen als bedoeld in art. 8 Wfsv en het bijdrage-inkomen als bedoeld in art. 43 Zvw. Hof Arnhem-Leeuwarden 30 juni 2015, nrs. 14/00605 en 14/00606, heeft die vraag bevestigend beantwoord. Het belastingverdrag Nederland-Australië is niet van toepassing op de heffing in Nederland van premies sociale verzekeringen. Ook het beroep op art. 2.3, letter b, Regeling Wfsv en art. 5.6, letter b, Regeling zorgverzekering heeft het Hof niet gehonoreerd. Een gedeelte van het premie-inkomen kan op basis van deze bepalingen buiten aanmerking blijven als dat gedeelte in een andere mogendheid is onderworpen aan de premieheffing krachtens een wettelijke regeling voor ouderdom en overlijden of ziektekosten. In Australië is het Australische pensioen niet onderworpen aan enige premieheffing, zodat geen grond bestaat dit pensioen buiten aanmerking te laten. Dat in Australië over dit pensioen belasting wordt geheven die mede strekt tot de financiering van de sociale zekerheid, is voor de kwestie niet relevant

(Hoge Raad 22 april 2016, 15/03689).

Informatie

 • Fiscale Aspecten, Internationaal, Sociale Zekerheid, Pensioen Algemeen
 • Maandag 16 mei 2016

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie