Premiekorting oudere werknemer

Premiekorting oudere werknemer wordt ook bij veel overwerk berekend op basis van de overeengekomen vaste arbeidsduur.

Actualiteit

X exploiteert een taxibedrijf. X heeft met werknemer A een schriftelijke parttime arbeidsovereenkomst gesloten. Hierin is onder meer opgenomen dat de arbeidsduur 65 uur per maand bedraagt. Uiteindelijk heeft A in 2017 1.694,69 uren gewerkt. A is een oudere werknemer als bedoeld in art. 47 Wfsv. X heeft in 2017 in de aangiftes loonheffingen een premiekorting oudere werknemer in aanmerking genomen van € 6.343. X heeft het bedrag berekend aan de hand van het aantal verloonde uren. De Belastingdienst heeft dit bedrag gecorrigeerd. De Belastingdienst is bij haar berekening uitgegaan van 65 contracturen. Volgens de Belastingdienst bedraagt de korting € 2.916. In beroep is speelt de vraag welke berekening de juiste is.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant (19 november 2021, nr. 18/4892) stelt de Belastingdienst in het gelijk. De tekst van art. 50c Wfsv is duidelijk en daaruit volgt dat de premiekorting moet worden berekend afhankelijk is van de aard van de arbeidsovereenkomst. Voor werknemers met een vast overeengekomen arbeidsduur wordt de premiekorting berekend aan de hand van die arbeidsduur. Er is geen reden om aan te nemen dat die uitleg in strijd is met doel en strekking van de regeling. Dat in art. 6, lid 4, WVA een keuzemogelijkheid was opgenomen op grond waarvan de vermindering kon worden berekend aan de hand van de werkelijk gewerkte uren, maakt het oordeel van de Rechtbank niet anders.

Vervolgens oordeelt de Rechtbank dat X niet aannemelijk heeft gemaakt dat geen vaste, maar een flexibele arbeidsduur overeen is gekomen. De naheffing is terecht en is ook juist berekend. 

Meer weten?
Wil je meer weten over actuele pensioenontwikkelingen, schrijf je dan in voor:

Daar gaan we uitgebreid in op de actuele ontwikkelingen rondom pensioen en overige inkomensvoorzieningen.

Permanente Educatie: al onze E-learning, Masterclasses, Workshops en Vaardigheidstrainingen zijn geaccrediteerd voor Permanente Educatie.

Informatie

  • Sociale Zekerheid
  • Maandag 21 februari 2022

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas