Premiekorting oudere werknemers

Het overgangsrecht voorziet in 2018 niet in premiekorting voor oudere werknemers, die niet alle periodes hebben gewerkt. Rechtbank Noord Nederland laat zich hierover uit.

Actualiteit

Aan X, die een uitzendbureau exploiteert, is voor vier oudere werknemers in t/m 2018 premiekorting toegekend. De vraag is of voor 2018 ten aanzien van deze werknemers nog recht bestaat op premiekorting. X stelt dat zij in 2018 voor de vier werknemers nog niet het maximale bedrag aan premiekorting heeft genoten, omdat deze werknemers sinds hun indiensttreding bepaalde periodes niet hebben gewerkt. Zij is van mening dat op grond van het overgangsrecht van art. 6.2 Wtl nog recht bestaat op loonkostenvoordeel (LKV).

Rechtbank Noord-Nederland (20 januari 2022, nr. 20/2712) is het niet met X eens. De Rechtbank is van oordeel dat de tekst van art. 6.2 Wtl, in samenhang met de art. 2.2 en 2.4 Wtl, en de totstandkomingsgeschiedenis daarvan geen ruimte biedt voor de uitleg van X. Voor oudere werknemers, die op 1 januari 2018 al langer dan drie jaar in dienst waren, maar voor wie X nog geen drie jaar de premiekorting had toegepast, heeft zij geen recht op premiekorting. 

De Rechtbank overweegt hierbij dat het slot van de memorie van toelichting weliswaar een (ruim) geformuleerde toezegging bevat dat lopende gevallen worden gerespecteerd door deze voor de resterende duur om te zetten in een LKV, maar dat deze toezegging niet kan worden gelezen in de tekst van art. 6.2 Wtl en wordt ontkracht in een latere memorie van toelichting. Van strijd met art. 1 EP bij het EVRM is geen sprake. 

Meer weten?
Wil je meer weten over actuele pensioenontwikkelingen, schrijf je dan in voor:

Daar gaan we uitgebreid in op de actuele ontwikkelingen rondom pensioen en overige inkomensvoorzieningen.

Permanente Educatie: al onze E-learning, Masterclasses, Workshops en Vaardigheidstrainingen zijn geaccrediteerd voor Permanente Educatie.

Informatie

  • Sociale Zekerheid
  • Dinsdag 22 maart 2022

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas