Premiekorting terecht toegepast

Het uitzendbureau past de premiekorting terecht toe bij de derde dienstbetrekking.

Actualiteit

X houdt zich bezig met onder meer het uitoefenen van een uitzendbureau. Een werknemer treedt vier keer in en uit dienst bij X. X past vanaf de derde indiensttreding van de werknemer de premiekorting voor oudere werknemers toe. De Belastingdienst heeft in 2020 een boekenonderzoek ingesteld bij X en daarbij de aanvaardbaarheid van de aangiften loonheffingen 2016 en 2017 onderzocht. Conclusie is onder meer dat de premiekorting niet juist is toegepast. Volgens de Belastingdienst had deze vanaf de aanvang van de tweede indiensttreding moeten worden toegepast en is de driejaars termijn op een eerder moment geëindigd. Zij heeft voor de te veel geclaimde premiekorting een naheffingsaanslag opgelegd.

De vraag is de toepassing van de premiekorting oudere werknemers als bedoeld in art. 47 Wfsv. Partijen verschillen van mening over de vraag wanneer de driejaars termijn is gestart. X geeft aan dat de termijn is gaan lopen bij de derde dienstbetrekking (moment feitelijke toepassing van de premiekorting).

De Belastingdienst is van oordeel dat deze is gaan lopen vanaf de tweede dienstbetrekking (moment dat aanspraak kon worden gemaakt op de premiekorting) en acht het daarbij niet van belang of de premiekorting daadwerkelijk is geclaimd. Rechtbank Gelderland (22 november 2021, nr. 20/5138) ziet noch in de wettekst noch in de parlementaire geschiedenis concrete aanknopingspunten voor de stelling van de Belastingdienst. Dit betekent dat de driejaars termijn is gestart op het moment dat de premiekorting voor het eerst werd toegepast, namelijk het moment dat feitelijk gebruik werd gemaakt van de begunstigende regeling. De Rechtbank acht deze uitleg niet in strijd met doel en strekking van de regeling, namelijk het in dienst nemen van oudere uitkeringsgerechtigden en het in dienst houden van oudere werknemers te bevorderen. Dit doel wordt ook bereikt bij aanvang van de derde indiensttreding. De Rechtbank ziet in de (antimisbruik) voorschriften van art. 3.20 en 3.21 Regeling Wfsv geen grond om tot een ander oordeel te komen. (Rechtbank Gelderland 22 november 2021, nr. 20/5138).

Meer weten?
Wil je meer weten over actuele pensioenontwikkelingen, schrijf je dan in voor:

Daar gaan we uitgebreid in op de actuele ontwikkelingen rondom pensioen en overige inkomensvoorzieningen.

Permanente Educatie: al onze E-learning, Masterclasses, Workshops en Vaardigheidstrainingen zijn geaccrediteerd voor Permanente Educatie.

Informatie

  • Sociale Zekerheid
  • Maandag 7 maart 2022

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas