Premiekortingen per 2018 vervangen door loonkostenvoordelen (LKV)

De premiekortingen voor jongere, oudere en arbeidsgehandicapte werknemers komen voor werkgevers op 1 januari 2018 te vervallen. Hiervoor komen loonkostenvoordelen (LKV) in de plaats. LKV geldt voor ouderen en mensen met een arbeidsbeperking, zoals een ziekte of handicap. De loonkostenvoordelen zijn per werknemer lager dan de premiekortingen. Daar staat tegenover dat meer werkgevers gebruik kunnen maken van de loonkostenvoordelen. Kleine werkgevers kunnen de volledige tegemoetkoming krijgen. Bij de korting op de premies kregen zij vaak slechts een deel vergoed, omdat zij minder premies werknemersverzekeringen betaalden dan de maximale premiekorting.

 

Tabel loonkostenvoordeel 

 

Werknemers waarvoor tegemoetkomingen geldenPremiekorting (korting op premie werkgeversverzekeringen WIA/WAO en WW)Loonkostenvoordeel
Ouderen (56+)€ 7.000€ 6.000
Arbeidsgehandicapten€ 7.000€ 6.000
Herplaatsten€ 7.000€ 6.000
Werknemers onder banenafspraak€ 2.000€ 2.000

 

Werkgevers moeten zelf om een LKV verzoeken via de loonaangifte. Daarnaast moet de werknemer een doelgroepverklaring LKV aanvragen bij UWV of bij de gemeente. UWV berekent het loonkostenvoordeel en de Belastingdienst betaalt na afloop van het kalenderjaar uit.

De korting over de werkgeverspremies voor jongeren verdwijnt vanaf 1 januari 2018. Daarom is het sinds 2016 niet meer mogelijk om gebruik te maken van de premiekorting jongeren.

Informatie

 • Sociale Zekerheid, Pensioen Algemeen
 • Maandag 27 november 2017

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie