Premieplicht Rijnvarende; prejudiciële vragen aan de Hoge Raad

X woont in Nederland en werkte in 2012 vanaf 5 juni in loondienst voor een werkgever te Luxemburg en in 2013 voor een werkgever te Cyprus op een binnenschip waarvan de exploitant volgens de Rijnvaartverklaring in Nederland is gevestigd. De vraag is of X in 2013 een vrijstelling van de heffing van premie volksverzekeringen toekomt. Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft het beroep voor het jaar 2013 ongegrond verklaard. De Rechtbank sluit voor de toepasselijke sociale zekerheidswetgeving aan bij de A1 verklaring van 24 juni 2014 zoals die door de SVB is vastgesteld. Hierin is vermeld dat X van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2014 in Nederland sociaal verzekerd is. De omstandigheden dat deze A1 verklaring niet onherroepelijk vaststaat en is afgegeven na de ingangsdatum en voorts na afgifte van een Liechtensteinse A1 verklaring (met ingangsdatum in 2014) leiden niet tot een ander oordeel. X heeft hoger beroep ingesteld bij Hof Den Bosch. Hij betwist de juistheid van de A1 verklaring van 24 juni 2014. Voorts stelt hij dat zolang deze verklaring niet onherroepelijk vaststaat de vrijstelling van premie volksverzekeringen niet mag worden geweigerd en de vaststelling van de aanslag, door de belastingrechter, niet definitief kan worden gebaseerd op de door de SVB gegeven A1 verklaring. Ten aanzien van de A1 verklaring heeft de CRvB op 29 december 2017 beslist dat niet de juiste procedure is gevolgd en dat deze procedure alsnog moet worden gevolgd. Deze uitspraak heeft tot gevolg dat de uitkomst omtrent de door de SVB gegeven A1 verklaring van 24 juni 2014 vooralsnog ongewis is. De Liechtensteinse A1 verklaring acht het Hof voor het onderhavige jaar niet van belang, omdat deze verklaring betrekking heeft op de periode 1 mei 2014 tot en met 30 april 2016. Het Hof vraagt zich af hoe de zaak kan worden afgehandeld, nu de A1 verklaring niet onherroepelijk is. Het heeft hierover prejudiciële vragen voorgelegd aan de Hoge Raad. De zaak is aangehouden.

Informatie

 • Internationaal, Sociale zekerheid
 • Dinsdag 24 april 2018

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie