Premieplicht voor Rijnvarende; eigenaar / exploitant schip gevestigd in NederlandPremieplicht voor Rijnvarende; eigenaar / exploitant schip gevestigd in Nederland

X heeft het heel 2012 als Rijnvarende gewerkt aan boord van een binnenvaartschip, eerst voor een Luxemburgse werkgever en vanaf 1 juli 2012 voor een Duitse werkgever. De vraag is of X in 2012 premieplichtig is voor de volksverzekeringen. Volgens Hof Den Haag is dat het geval. De heer A is de eigenaar van het schip, staat als eigenaar en exploitant op het Rijnvaartcertificaat vermeld en heeft de resultaten uit de exploitatie van het schip in zijn aangifte inkomstenbelasting verantwoord. Op basis hiervan stelt het Hof dat het schip in commercieel en economisch opzicht voor rekening en risico van A wordt geëxploiteerd en derhalve tot zijn onderneming behoort. Artikel 4 van de Rijnvarenden-overeenkomst wijst in dat geval als toepasselijke wetgeving aan de wetgeving van de lidstaat waar de eigenaar is gevestigd, dat is in dit geval in Nederland. X maakt niet aannemelijk dat de onderneming van A niet in Nederland is gevestigd of dat A, in tegenstelling van hetgeen op het certificaat is vermeld, niet de exploitant van het schip is. Er bestaat geen recht op verrekening van loonbelasting. Van de premies die door de Luxemburgse autoriteiten zijn geheven, is de premie voor de ‘caisse de pension’ aftrekbaar. De premies voor ‘maladie’ zijn niet aftrekbaar.

Informatie

 • Internationaal, Sociale zekerheid
 • Donderdag 5 april 2018

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie