Premieplicht voor werkzaamheden tijdens onbetaald verlof in andere lidstaat

X heeft de Nederlandse nationaliteit en woont en werkt in loondienst in Nederland.
Zij heeft over de periode 1 december 2008 tot en met 28 februari 2009 onbetaald verlof opgenomen. Zij  verbleef toen in Oostenrijk en was aldaar werkzaam als skilerares.
De vraag is of X in januari en februari 2009 verplicht verzekerd was op grond van de Nederlandse sociale zekerheidswetgeving en dus ook premieplichtig was. Het geschil spitst zich toe op de vraag of in die maanden op grond van EU Verordening 1408/71 de Nederlandse dan wel de Oostenrijkse wetgeving was aangewezen als de toepasselijke sociale zekerheidswetgeving. De Hoge Raad, 30 oktober 2015, nr, 14/5346, heeft hierover prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie (HvJ). Volgens A-G Szpunar moet een persoon die in een bepaalde lidstaat woont en daar in loondienst werkzaamheden verricht, die voor een periode van drie maanden onbetaald verlof opneemt om in loondienst voor een andere werkgever in een andere lidstaat werkzaamheden te verrichten, beschouwd worden als iemand die in die periode in twee lidstaten werkzaamheden in loondienst pleegt uit te oefenen.
Op een dergelijke persoon is de wetgeving van de woonstaat van toepassing, aldus de A-G.

Informatie

 • Sociale Zekerheid, Pensioen Algemeen
 • Zaterdag 1 april 2017

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie