Premies en bedragen Uwv per 1 januari 2017

UWV heeft de actuele bedragen en percentages die gelden voor werkgevers op UWV.nl vermeld. Het betreft onder meer: basispremie WAO/WIA, WW-premie, gedifferentieerde premie Whk en het maximumdagloon 2017. Het ministerie van Sociale Zaken beslist 2 keer per jaar, op 1 januari en 1 juli, of de bedragen en percentages worden aangepast. Vanaf 1 januari 2017 zijn het maximumdagloon, het minimum(jeugd)loon en het sociaal minimum verhoogd met 0,94 procent.

UWV heeft de volgende bedragen en premies vermeld:

Basispremie WAO/WIA

Basispremie 5,88% + 0,5% werkgeversbijdrage kinderopvang (t/m 2013 was dit een opslag op de sectorpremie).

WW-premie

Het werknemersdeel is per 2013 vervallen en er geldt vanaf 2013 geen franchise meer: 2,07%.

Gedifferentieerde premie Werkhervattingskasparameters

Algemene parameters2017
Gemiddelde premieplichtig loon€ 32.200
Grens klein/middelgrote werkgever€ 322.000
Grens middelgrote/grote werkgever€ 3.220.000

 

Premiecomponent WGA vaste dienstbetrekkingen en Ziektewet flexibele dienstbetrekkingen:WGAZiektewet
Rekenpercentage0,76%0,40%
Gemiddelde percentage0,74%0,35%
Maximumpremie werkgevers2,96%1,40%
Minimumpremie werkgevers0,18%0,08%
Gemiddelde werkgeversrisicopercentage0,39%0,22%
Correctiefactor werkgeversrisico1,471,42

 

Correctiefactor ontbrekende jaren:WGAZiektewet
1 jaar5,002,00
2 jaar2,501,00
3 jaar1,661,00
4 jaar1,251,00

Maximumdagloon per 1 januari 2017

Maximum (bruto) voor de berekening van de uitkeringen vanuit de Ziektewet, de Werkloosheidswet (WW), de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en de Wet arbeid en zorg (WAZO): € 205,77.

Deskundigenoordeel 2016

De bijdrage van werkgever aan een deskundigenoordeel van een arts of arbeidsdeskundige: € 400.

Participatie in re-integratie

Maximale (bruto) bijdrage, als:

 • de re-integratie meer kost dan 70% van de brutoloonkosten;
 • de re-integratie langer duurt dan het dienstverband én de re-integratie is gericht op vergroting van de sollicitatiekansen.

€ 3.000

Maximale brutobijdrage bij een werknemer met een arbeidshandicap als:

 • de re-integratie langer duurt dan het dienstverband én de re-integratie is gericht op plaatsing bij een andere werkgever.

€ 5.000

Minimum(jeugd)loon per 1 januari 2017

LeeftijdPer maandPer weekPer dag
23 jaar en ouder€ 1.551,60€ 358,05€ 71,61
22 jaar€ 1.318,85€ 304,35€ 60,87
21 jaar€ 1.124,90€ 259,60€ 51,92
20 jaar€ 954,25€ 220,20€ 44,04
19 jaar€ 814,60€ 188,00€ 37,60
18 jaar€ 706,00€ 162,90€ 32,58
17 jaar€ 612,90€ 141,45€ 28,29
16 jaar€ 535,30€ 123,55€ 24,71
15 jaar€ 465,50€ 107,40€ 21,48

Sociaal minimum per 1 januari 2017 (Toeslagenwet)

LeefsituatieBedrag*Bedrag per week*Percentage
Gehuwd / gelijkgestelden€ 71,34€356,70(100% van het minimumloon)
Alleenstaande oudervervallenvervallen
Alleenstaande van 23 jaar en ouder€ 53,28€266,40(70% van het minimumloon)
Alleenstaand-woningdeler 23 jaar €43,83€219,15
Alleenstaande van 22 jaar€ 42,32€211,60
Alleenstaand-woningdeler 22 jaar€34,95€174,75
Alleenstaande van 21 jaar€ 35,68€178,40
Alleenstaand-woningdeler 21 jaar€29,17€145,85
Alleenstaande van 20 jaar€ 29,70€148,50
Alleenstaande van 19 jaar€ 24,93€124,65
Alleenstaande van 18 jaar€ 21,47€107,35

* Dit zijn brutobedragen

Maximumpremiedagloon

Het maximumpremiedagloon is het maximumdagloon waarvoor u zich vrijwillig kunt verzekeren bij UWV. Het bedrag is bruto: € 206,54.

Premiepercentages vrijwillige verzekeringen 2017

VerzekeringPremiepercentage
WIA6,92%
WAO6,16%
WW1,55%
Ziektewet algemeen9,20%
Ziektewet voor alfahulpen7,95%

Informatie

 • Sociale Zekerheid, Pensioen Algemeen
 • Zondag 26 februari 2017

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
 • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
 • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
 • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
 • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
 • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
 • Stel je vraag aan onze experts
 • 100% online, geen reistijden en verloren uren
 • 21 dagen op proef en beslis daarna pas