Premiesectorindeling payrollbedrijf

Payrollbedrijf A neemt werknemers in dienst met de bedoeling hen in beginsel blijvend te werk te stellen bij één inlener. Indien mogelijk neemt het ook alle bestaande arbeidsovereenkomsten van de inlener over, waarna die geen werknemers meer in dienst heeft en slechts werkt met arbeidskrachten in dienst van A. De werknemers worden niet door het payrollbedrijf, maar door diens opdrachtgevers (de inleners) geworven en geselecteerd. De arbeidsovereenkomsten bevatten geen uitzendbeding ex art. 7:691(2) BW. A is in 2014 voor de premieheffing werknemerszekeringen ingedeeld in sector 52 (Uitzendbedrijven; premie 4,8% tot 6,82%). A stelt dat sector 45 (Zakelijke Dienstverlening III; premie 3,10%) van toepassing is, omdat A geen uitzendbedrijf maar een (salaris)administratiebedrijf exploiteert en zich niet bezighoudt met arbeidsallocatie. Hof Amsterdam achtte sector 52 van toepassing. A stelde beroep in cassatie in. Volgens A-G Wattel hoort A niet thuis in een van beide sectoren en moet aansluiting worden gezocht bij de sector waarin de grootste premieplichtige loonsom wordt betaald. Het Hof heeft niet vastgesteld welke sector dat is en de partijen hebben daarover ook niets naar voren kunnen brengen. De A-G Wattel stelt dat de zaak moet worden verwezen (Conclusie A-G 14 april 2016, 15/04497).

Informatie

  • Sociale Zekerheid, Pensioen Algemeen
  • Maandag 16 mei 2016

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas