Prinsjesdag 2021, lijfrente-ontwikkelingen?

Op dinsdag 21 september was het weer zover: Prinsjesdag. Ook dit jaar een sombere versie ervan in verband met de pandemie maar ook nog eens een miljoenennota van een demissionair kabinet. Wat betekent dit voor eventuele voorstellen op het gebied van lijfrenten?

Actualiteit

Eigenlijk kunnen we hier vrij kort over zijn. In de gepresenteerde voorstellen is namelijk hoegenaamd niets terug te vinden over lijfrenten en pensioenen.

Het demissionair kabinet heeft er in het licht van de komende kabinetsformatie voor gekozen om vele punten open te laten ter nadere invulling tijdens de algemene beschouwingen. Naar verluid is er nog voor honderden miljoenen onderhandelingsruimte. Wat hier ook van zij, de discussie zal zich voornamelijk toespitsen op problemen als klimaat, veiligheid en de woningmarkt. Daarnaast zal er ongetwijfeld ook aandacht zijn voor onderwijs, de zorg en de nasleep van toeslagenaffaire.

Gelijktrekken tweede en derde pijler

Een van de concrete voorstellen in het wetsvoorstel Toekomst Pensioenen is om het bestaande verschil in fiscale premieruimte tussen werknemerspensioenen en lijfrenten weg te nemen door het percentage van de maximale premieruimte voor beide voorzieningen te verhogen naar 30% van een bepaalde grondslag. De jaarruimte-premiegrens is nu 13,3%. Als de voorstellen kracht van wet krijgen, betekent dit dus een aardige verruiming van de lijfrente-aftrekruimte.

In het verlengde van het voorstel dat alle werkenden die pensioen opbouwen dit moeten doen volgens dezelfde fiscale spelregels, ligt volgens demissionair minister Koolmees van SZW dat de tijdelijke lijfrente zoals die nu nog bestaat, afgeschaft zou moeten worden. Dit plan lijkt echter niet door te gaan, althans dat meldt consumentenprogramma Radar.

Het Ministerie geeft aan dat het wetsvoorstel voor het pensioenstelsel nog voor advies bij de Raad van State en toezichthouders ligt. Zij kan het nieuwsbericht van Radar bevestigen noch ontkennen.

Er is dus wel aandacht voor lijfrenten en pensioenen en ook voor de Wet Toekomst Pensioenen, maar even niet in de voorstellen van Prinsjesdag.

Meer weten?
Wil je meer weten over de complexe materie rond lijfrenten, schrijf je dan in voor onze Masterclass - Lijfrenten in de praktijk: do's & don'ts op 11 november 2021. Tijdens de masterclass informeren wij je over de belangrijkste ins en outs. Zodat je helemaal up-to-date bent!

Permanente Educatie: al onze E-learning, Masterclasses, Workshops en Vaardigheidstrainingen zijn geaccrediteerd voor Permanente Educatie.

Informatie

 • Lijfrente
 • Donderdag 23 september 2021

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie