Prinsjesdag 2021, pensioenontwikkelingen?

Op dinsdag 21 september was het weer zover: Prinsjesdag. Ook dit jaar een sombere versie ervan in verband met de pandemie maar ook nog eens een miljoenennota van een demissionair kabinet. Wat betekent dit voor de eventuele voorstellen omtrent pensioenen?

Actualiteit

Eigenlijk kunnen we hier vrij kort over zijn. In de gepresenteerde voorstellen is namelijk hoegenaamd niets terug te vinden over pensioenen, zelfs niet de behandeling en voortgang van het Wetsvoorstel Toekomst Pensioen.

Het demissionair kabinet heeft er daarnaast in het licht van de komende kabinetsformatie voor gekozen om vele punten open te laten ter nadere invulling tijdens de algemene beschouwingen. Naar verluidt is er nog voor honderden miljoenen onderhandelingsruimte. Wat hier ook van zij, de discussie zal zich voornamelijk toespitsen op problemen als klimaat, veiligheid en de woningmarkt. Daarnaast zal er ongetwijfeld ook aandacht zijn voor onderwijs, de zorg en de nasleep van toeslagenaffaire.

Wet Toekomst Pensioenen

Alhoewel de discussies dus zeer waarschijnlijk niet over pensioen zullen gaan, is onlangs in de Tweede Kamer wel een motie ingediend waarin werd aangegeven dat de uitwerking van het pensioenakkoord fors vertraging heeft opgelopen en er nog steeds geen duidelijkheid bestaat over een aantal belangrijke zaken zoals: een snel perspectief op indexatie, een eerlijke overstap naar het mogelijke nieuwe pensioenstelsel, waarbij gegroeide onevenwichtigheden tussen generaties zijn opgelost, en meer zeggenschap van gepensioneerden. Bovendien is sprake van een toename van onvrede onder gepensioneerden en werkenden en een daaraan inherente afname van het draagvlak voor het pensioenakkoord.

Ook wordt de regering verzocht eerder stoppen met werken toegankelijker te maken voor werknemers met een laag inkomen of klein pensioen. Daarnaast wordt de regering verzocht om op korte termijn de onderhandelingen rondom het pensioenakkoord te heropenen om indexatie voor iedere generatie mogelijk te maken.

Tot slot kwam onlangs naar buiten dat de twee pensioencontracten in het nieuwe pensioenstelsel zullen worden omgedoopt tot 'solidaire premieregeling' en 'flexibele premieregeling'.

Er is dus wel aandacht voor pensioen en ook voor de Wet Toekomst Pensioenen, maar even niet in de voorstellen van Prinsjesdag.

Lopende pensioenzaken

Geen onderdeel van de miljoenennota dus maar het wetsvoorstel Toekomst Pensioenen zal naar verwachting begin 2022 aan de Tweede Kamer worden aangeboden. De streefdatum voor inwerkingtreding van de wet is 1 januari 2023.

Medio volgend jaar zal ook het wetsvoorstel Pensioenverdeling bij Scheiding naar de Kamer gaan en ook het Wetsvoorstel RVU, verlofsparen en bedrag ineens verdient nog enige aandacht. Dit wetsvoorstel is gedeeltelijk ingegaan. Het ‘bedrag ineens’ moet nog bijgeschaafd worden. Ook dit dient per 1 januari 2023 te zijn gebeurd.

Tenslotte zal volgend jaar voor het eerst in jaren de AOW-leeftijd weer stijgen, nu de periode van temporisering achter ons ligt. De AOW-leeftijd was deze afgelopen 3 jaar 66 jaar en 4 maanden en deze wordt in 2022 66 jaar en 7 maanden.

Meer weten?
Wil je meer weten over de actuele pensioenontwikkelingen, schrijf je dan in voor:

 Daar gaan we uitgebreid in op de actuele pensioenontwikkelingen.

Permanente Educatie: al onze E-learning, Masterclasses, Workshops en Vaardigheidstrainingen zijn geaccrediteerd voor Permanente Educatie.

Informatie

  • Pensioenakkoord
  • Donderdag 23 september 2021

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas