Prognosetafel AG2016 en fondsspecifieke correctiefactoren

Op 13 september 2016 heeft het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) de Prognosetafel AG2016 gepubliceerd. De Prognosetafel AG2016 bevat de meest recente inschatting van de toekomstige sterfte voor de Nederlandse bevolking.

De nieuwe prognosetafel is gebaseerd op het stochastisch model dat in 2014 werd geïntroduceerd en maakt gebruik van zowel Nederlandse sterftedata als sterftedata van Europese landen met een vergelijkbare welvaart. Daarbij is nu tevens rekening gehouden met de samenhang tussen de sterfteontwikkelingen van mannen en vrouwen.

De uitkomsten laten zien dat de toename van de levensverwachting zich de afgelopen jaren iets sneller heeft ontwikkeld dan de prognose uit 2014. Voor de meeste pensioenfondsen betekent dit een verhoging van de voorziening van circa 0,3 tot 0,7% (afhankelijk van leeftijdsopbouw en de man/vrouw verhouding van het pensioenfondsbestand) en daarmee een verlaging van de actuele dekkingsgraad met eveneens circa 0,3 tot 0,7%. Een verhogend effect zal ook zichtbaar zijn in de kostendekkende premie voor 2017.

Het ligt voor de hand dat deze nieuwe prognosetafel door de Nederlandse pensioenfondsen wordt gehanteerd. Als het even kan al per einde van deze maand.

Fondsspecifieke correctiefactoren

Het publiceren van deze nieuwe prognosetafel heeft niet direct gevolgen voor de verschillen in sterftekansen tussen uw pensioenfondspopulatie en die van geheel Nederland. Wat ons betreft is deze publicatie geen directe aanleiding om deze fondsspecifieke correctiefactoren te herzien. In algemene zin raden wij wel aan om deze fondsspecifieke correctiefactoren periodiek te evalueren en indien nodig aan te passen.

 

Informatie

 • Actuariële Aspecten, De gewone werknemer, Leidraden, Verzekeringstechniek, Pensioen Algemeen
 • Maandag 19 september 2016

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie