Publicatie besluit tot wijziging van enige fiscale uitvoeringsbesluiten voor 2016 in Staatsblad

Op 30 december 2015 is het 'Besluit tot wijziging van enige uitvoeringsbesluiten op het gebied van belastingen en toeslagen' in het Staatsblad geplaatst (Stb. 2015, nr. 544).

In dit besluit is een aantal wijzigingen opgenomen voor de jaarlijkse aanpassing van diverse fiscale uitvoeringsbesluiten, waaronder het Uitvoeringsbesluit IB 2001 (UB IB 2001).

Zo is onder meer artikel 15, lid 5, UB IB 2001 gewijzigd. Met deze wijziging is een omissie hersteld, waarmee de op grond van artikel 15, lid 2, onderdeel b, UB IB 2001 berekende pensioenaangroei niet alleen wordt bijgesteld ingeval de in de betreffende pensioenregeling opgenomen pensioenleeftijd tussen 60 en 67 jaar ligt, maar ook wordt bijgesteld als die pensioenleeftijd lager ligt dan 60 jaar.

Informatie

 • Toekomstvoorzieningen, Lijfrente, Pensioen Algemeen
 • Zaterdag 2 januari 2016

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie