Publicatie fiscaal verzamelwijzigingsbesluit in Staatsblad

Op 29 december 2016 is het 'Besluit tot wijziging van enige wetten en uitvoeringsbesluiten op het gebied van belastingen' in het Staatsblad geplaatst (Stb. 2016, nr. 549). In dit besluit is een aantal wijzigingen opgenomen voor de jaarlijkse aanpassing van diverse fiscale uitvoeringsbesluiten, waaronder het Uitvoeringsbesluit IB 2001 (UB IB 2001).

Zo wijzigt per 1 januari 2017 onder meer de tabel in artikel 17bis, lid 1 UB IB 2001. De in die tabel opgenomen maximumpremiepercentages per leeftijdscategorie voor nettolijfrenten in box 3 worden met ingang van die datum aangepast aan de overlevingstafels GBM/GBV 09-14. Met ingang van 1 januari 2018 worden die percentages wederom aangepast, maar dan aan de verhoging van de pensioenrichtleeftijd per 1 januari 2018 naar 68 jaar.

De wijziging van de tabel in artikel 15, lid 2 UB IB 2001 waarin de vermenigvuldigingsfactoren staan voor bepaling van de pensioenaangroei bij beschikbarepremieregelingen wordt met ingang van 1 januari 2019 aangepast aan de hogere pensioenrichtleeftijd.

Het aanpassingsbesluit bevat ook een tweetal wijzigingen in de Wet IB 2001. Het gaat om de bepalingen in de artikelen 3.68, lid 1 en 3.127, lid 1 en lid 4 van die wet. De wijzigingen treden pas in werking per 1 januari 2018. Het gaat om wijzigingen van de in die bepalingen vermelde percentages en van de vermenigvuldigingsfactor.

Informatie

 • Algemeen, Fiscale Aspecten, Toekomstvoorzieningen, Lijfrente, Pensioen Algemeen
 • Donderdag 29 december 2016

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie