Publicatie geactualiseerd verzamelbesluit kapitaalverzekeringen

Op 17 december 2014 is het 'Verzamelbesluit kapitaalverzekeringen' uit 2009 opnieuw uitgebracht. Dit besluit (BLKB2014/1763M) is geactualiseerd – onder meer aangepast aan het nieuwe partnerbegrip en het overgangsrecht voor de KEW, SEW en het BEW – en aangevuld met nieuwe beleidsstandpunten.

In het geactualiseerde besluit zijn nieuwe standpunten opgenomen of zijn standpunten aangepast over de volgende onderwerpen:– Overgangsrecht aanpassing partnerbegrip met ingang van 1 januari 2011;

– Gedeeltelijke afkoop na 15 jaar voor gebruik lage vrijstelling;

– Stroomlijning voorwaarden voor een BEW;

– Gesplitste betaling door partners bij gemengde KEW;

– Wijziging premies door sekseneutrale tarieven;

– Extra gebruik vrijstelling KEW bij vervallen van de goedkoperwonenregeling;

– Omzetting KEW bij beëindiging partnerschap;

– In aanmerking te nemen inleg na omzetting KEW; bandbreedte-eis en overgangsrecht KEW;

– Omzetting kapitaalverzekeringen; behoud eerbiedigende werking;

– Vervreemding kapitaalverzekering bij echtscheiding.

Informatie

 • Toekomstvoorzieningen, Pensioen Algemeen
 • Maandag 23 maart 2015

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie