Publicatie officiële teksten OFM 2016, BP 2016 en Novelle BP 2016 in Staatsblad

Op 30 december 2015 is de officiële wettekst van de wet 'Overige fiscale maatregelen 2016' in het Staatsblad gepubliceerd (Stb. 2015, nr. 540). Op dezelfde dag zijn ook de officiële wetteksten van 'Belastingplan 2016' en de 'Novelle Belastingplan 2016' in het Staatsblad gepubliceerd (Stb. 2015, 538 respectievelijk 539). Deze laatste tweede wetten bevatten geen voor de levensverzekerings- en bankspaarpraktijk relevante items.

De wet 'Overige fiscale maatregelen 2016' bevat de volgende relevante wijzigingen. Per 1 januari 2016 ...:

 • ... wordt de zogenoemde imputatieregeling die het regime van de KEW, de SEW en het BEW kent bij gebruik van de uitkeringsvrijstelling voor een SEW en BEW gerepareerd. Dit betekent dat dan het gebruikte deel van die vrijstelling nu ook moet worden afgeboekt op de voor een Brede Herwaarderingskapitaalverzekering resterende uitkeringsvrijstelling en op de resterende bijzondere waardevrijstelling die geldt voor op 14 september 1999 bestaande kapitaalverzekeringen in box 3.
 • ... is de minimumwaarderingsregel bij afkoop van Brede Herwaarderings- en IB 2001-lijfrenten bij wet afgeschaft. De minimumwaarderingsregel bij afkoop van box 1-lijfrenten was al afgeschaft per beleidsbesluit van 3 september 2015 (BLKB2015/1080M). Nu is die beleidsregel in een wettelijke regeling verankerd.
 • ... is wettelijk geregeld dat fiscale partners de dubbele uitkeringsvrijstelling kunnen toepassen bij onder meer uitkeringen uit kapitaalverzekeringen. Hiertoe moet een verzoek bij de aangifte IB worden gedaan. Voor Brede Herwaarderingskapitaalverzekeringen (al dan niet omgezet in een KEW) die in het verleden al (deels) vrijgesteld tot uitkering zijn gekomen, zal via een beleidsbesluit een overeenkomstige tegemoetkoming worden ingevoerd. In voorkomende gevallen gelden dan de bijzondere regels voor ambtshalve vermindering.

Informatie

 • Toekomstvoorzieningen, Lijfrente, Pensioen Algemeen
 • Zaterdag 2 januari 2016

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie