Q&A De Nederlandsche Bank wel of niet bindend?

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft geconstateerd dat er onduidelijkheid heerst over de status van Q&A’s. Daarom komt DNB met een verduidelijking.

Volgens DNB moeten de Q&A’s worden gezien als guidance of handreiking naar de sector. Als zodanig zijn de Q&A’s wel bindend voor DNB zelf, maar niet voor de onder toezicht staande organisaties, zoals verzekeraars en pensioenfondsen. In de Q&A’s geeft DNB zijn eigen interpretatie van hetgeen de wet- en regelgeving ten aan zien van het onderwerp in kwestie voorschrijft. Dit betekent echter niet dat andere interpretaties of andere invulling en toepassing van de wet- en regelgeving uitgesloten zijn.

 

Toepassing van de wet- en regelgeving overeenkomstig de Q&A impliceert dat volgens DNB aan die wet- en regelgeving wordt voldaan. Als een pensioenfonds meent op een andere manier aan de wettelijke eisen te kunnen voldoen dan de Q&A is verwoord, kan het fonds dit gemotiveerd aan DNB  voorleggen. Daarbij moet uit die motivatie blijken dat de andere aanpak van het fonds passend is, gegeven het wettelijk kader, en voldoende overtuigend. Is dat niet het geval, dan kan DNB de alternatieve oplossing van het fonds gemotiveerd mondeling, maar in de regel schriftelijk, afwijzen.

Mocht hierdoor geen overeenstemming worden bereikt, kan het fonds bezwaar en beroep aantekenen. 

 

DNB heeft de Q&A’s verduidelijkt door verder expliciet aan te geven wat de wettelijke eisen zijn en wat naar oordeel van DNB een logische interpretatie van die wettelijke eisen is.

Verder geeft DNB aan dat op korte termijn op de website van DNB een artikel verschijnt van alle beleidsuitingen van DNB (toezichthouderregelingen, beleidsregels, Q&A’s, best practices).

 

 

Informatie

 • Toekomstvoorzieningen, Pensioen, Toezicht
 • Maandag 9 maart 2020

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie