Rapport kosten(in)transparantie pensioenfondsen gepubliceerd

Op 1 april heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een rapport over kostentransparantie van pensioenfondsen gepubliceerd. Uit het rapport blijkt dat meer dan de helft van de pensioenfondsen niet correct rapporteert over de gemaakte kosten. Ook de toelichting op de kosten onder de maat. Dat komt de vergelijkbaarheid niet ten goede.

De AFM onderzocht vrijwel alle pensioenfondsen en 166 jaarverslagen over 2019. Uit de analyse kwam naar voren dat

 • De kosten worden in meerderheid (54%) van de jaarverslagen niet correct weergegeven
 • Hogere kosten kunnen een verklaarbare goede redenen hebben
 • Weinig fondsen relateren kosten aan baten
 • Transparantie ook belangrijk vanwege nieuw pensioenstelsel

De totale kosten van alle pensioenfondsen tezamen bedragen op jaarbasis ongeveer
€ 9 miljard, verdeeld over: bedrijfsvoering, vermogensbeheer en transacties. Dat is ongeveer 0,6% van het totaal belegde pensioenvermogen. De kosten per deelnemer per pensioenfonds kunnen sterk verschillen. Soms met een goede reden, maar zeker niet altijd.

Oorzaak van die verschillen kan gelegen zijn in de snelheid van klachtenafhandeling, de mate van persoonlijk contact, de complexiteit van de beleggingen, het bewust spreiden van risico’s of het najagen van hogere rendementen. Daarom is transparantie juist zo belangrijk, ook in het kader van het nieuwe pensioenstelsel, waarin de gemaakte kosten direct in mindering worden gebracht op het persoonlijk gereserveerd pensioenvermogen van deelnemers. Zij zien die kosten dus jaarlijks terug in hun Uniform Pensioenoverzicht (UPO).


De AFM appelleert aan de pensioenfondsen hun jaarverslagen over 2020 volgens de wettelijke regels voor kostentransparantie op te stellen. In het rapport zijn daarvoor praktische handvatten opgenomen. Die jaarverslagen over 2020 moeten voor 1 juli 2021 gereed zijn. Volgens de AFM verhoogt transparantie het vertrouwen in de pensioensector.

Informatie

 • Toekomstvoorzieningen, Pensioen, Pensioen Algemeen, Toezicht
 • Donderdag 1 april 2021

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie