Rapportage CPB over de woningmarkt

Het CPD publiceert een doorrekening van woningmarkteffecten voor Brede Maaschappelijke Heroverwegingen.

Het CPB zou zich nu natuurlijk drukker moeten maken over de effecten van de Coronacrisis maar vindt toch nog tijd om een rapport over de woningmarkt wat ze nog hadden liggen te publiceren. De conclusie is zoals altijd voorspelbaar: het verlagen van de fiscale stimulering op koop- en huurwoningen leidt tot lagere huizenprijzen ten opzichte van nu. Er worden ook weer voorstellen gedaan om de eigen woning bijvoorbeeld naar box 3 te verplaatsen.

Het als positief welvaartseffect gebracht gegeven dat woningen in prijzen zullen dalen, stort mensen in een vertrouwenscrisis en levert restschulden op zeker als er tussentijds gescheiden wordt. Met die tussentijdse mutatiemomenten is geen rekening gehouden. Zoals de geschiedenis leert neemt het consumenvertrouwen ook hard af in dat geval en daarmee de economische groei. Dat kunnen we in deze tijd niet gebruiken. Het is ook sowieso een wel heel nivellerende gedachte om mensen die eindelijk hun huis hebben afgelost met geld waar ze al veel belasting over hebben betaald vervolgens te belasten over hun 'in stenen vastzittend' vermogen waarvan de waarde ook nog eens fluctueert. Die consument heeft immers ook al aan hogere WOZ-waarden gerelateerde overheids- en gemeentebelastingen betaald bijvoorbeeld.

Een vrijstelling in box 3 ter grootte van de gemiddelde huizenprijs helpt dan natuurlijk ook niet en is weer een straf voor mensen die in plaats van te brassen geld in een wat grotere woning hebben gestopt soms ook noodgedwongen. Je kunt ook niet altijd uit je maar in waarde stijgende woning ontsnappen. Zo kunnen je kinderen nog op school zitten in een bepaalde wijk of je kunt je dure huis niet kwijt en ondertussen wordt je wel steeds zwaarder belast. Dit terwijl de prijs van je woning even hard weer kan gaan dalen. Bovendien moet een politiek effect niet worden vergeten.

Afschaffing van hypotheekrenteaftrek wordt tijdelijk even gecompenseerd door verlaging van andere tarieven, maar het duurt natuurlijk niet lang of daar gaat weer aan gesleuteld worden naar boven toe. Wat juist had doorgerekend had moeten worden was het zwaar ontmoedigende effect wat het aanpakken van bezit heeft op de werkmotivatie voor mensen om meer te gaan verdienen. Dat is in Nederland immers al dramatisch door de afbouw van het aftrektarief, verlaging van de heffingskortingen en nu dus naast de al draconische box 3-heffing op sparen ene beleggen ook het zwaarder belasten van huizenbezit. Een gemiste kans dus, hoe genuanceerd ze het rapport ook hebben willen brengen. Zoals gezegd is het ook een slecht moment om het rapport uit te brengen. Uit deze coronacrisis volgt immers ook dat mensen wel eens vanwege de huidige en toekomstige lockdowns juist grotere en duurdere woningen nodig hebben vanwege het thuis zijn en thuis werken.

Dat die door afschaffing van de hypotheekrente of verplaatsing naar box 3 door wat waardedaling bereikbaarder zullen worden voor iedereen, zou wel heel sterk zijn, maar dat was nu wel in deze tijd wellicht een nuttige doorrekening geweest. O ja, en hoe de oplopende staatsschuld in de toekomst betaald kan worden en de niet net als het CPB-personeel netjes doorbetaalde ondernemers (en dus ook werkgevers) gered kunnen worden was bijvoorbeeld wel aardig geweest. 

Informatie

  • Hypothecair Krediet
  • Vrijdag 24 april 2020

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas