Recht op afkoop ‘klein’ pensioen wordt plicht tot waardeoverdracht

Bij de totstandkoming van de Pensioenwet in 2007 kregen pensioenuitvoerders het eenzijdige recht om ‘kleine’ pensioenaanspraken van gewezen deelnemers na twee jaar af te kopen. De periode van twee jaar was bedoeld om waardeoverdracht bij wisseling van baan te stimuleren. Hiermee hebben pensioenuitvoerders een instrument om de administratieve lasten te beheersen. Dat gaat veranderen.

De staatsecretaris vind het belangrijk dat ook werknemers met kleine pensioenen hun aanspraken kunnen behouden voor de opbouw van een goede oudedagsvoorziening, tegen aanvaardbare administratieve lasten. Daarom wil ze dat het recht van pensioenuitvoerders op afkoop van kleine pensioenen wordt vervangen door een verplichting tot waardeoverdracht naar de nieuwe uitvoerder, als een deelnemer inmiddels een nieuwe werkgever heeft, of naar de vorige uitvoerder met de hoogste pensioenaanspraken van die deelnemer (als dat niet zo is). De verplichting tot waardeoverdracht van ‘kleine’ pensioenen geldt in eerste instantie allen voor nieuwe slapersrechten. Of uitbreiding naar bestaande slapersrechten mogelijk is, zal nader worden onderzocht.

Informatie

 • Indiensttreding, Uit dienst/Ontslag, Pensioen Algemeen
 • Dinsdag 3 mei 2016

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie