Rechtbank Gelderland: Huwelijkse voorwaarden leiden niet tot een schenking

Belanghebbende trouwt in 2008. Haar echtgenoot beschikt op dat moment over een vermogen van circa € 150 mln. Belanghebbende heeft een vermogen van circa € 1 mln. Belanghebbende en haar echtgenoot gaan bij hun huwelijk huwelijkse voorwaarden aan. Hierin is bepaald dat zij van de algehele gemeenschap van goederen alle tegenwoordige en toekomstige goederen uitsluiten met uitzondering van een gezamenlijke bankrekening. Op deze rekening stort de echtgenoot in 2008 een bedrag van € 10 mln.

 

De inspecteur is van mening dat er sprake is van een schenking en legt een aanslag schenkingsrecht op aan belanghebbende.

 

Volgens Rechtbank Gelderland blijkt uit de jurisprudentie van de Hoge Raad dat bij een wijziging van de huwelijksvoorwaarden tijdens het huwelijk er geen sprake is van een schenking. Dat er in dit geval al bij aanvang van het huwelijk sprake is van een beperkte gemeenschap, is volgens de rechtbank niet van belang. Uit de jurisprudentie van de Hoge Raad volgt namelijk dat het aangaan van een huwelijk, al dan niet onder voorwaarden, niet als een schenkingsovereenkomst kan worden aangemerkt.

De rechtbank oordeelt dat er geen sprake is van een schenking en vernietigt de aanslag.

Informatie

  • Fiscaal: Successiewet, Recht: Huwelijksvermogens- en erfrecht
  • Donderdag 20 december 2018

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas