Rechtbank Noord-Holland: Huurrecht is geen (verplicht) ondernemingsvermogen

Belanghebbende drijft een eenmanszaak vanuit zijn huurwoning. Bij de bepaling van de winst over 2014 houdt hij rekening met € 731 aan huisvestingskosten bestaande uit de kosten van gas, water en licht.

 

Onder verwijzing naar het arrest van de Hoge Raad uit 2016 (ECLI:NL:HR:2016:1899) wenst belanghebbende bij nader inzien het huurrecht van de woning tot zijn ondernemingsvermogen te rekenen en wenst hij rekening te houden met € 12.815 aan huisvestingskosten. De inspecteur wijst het verzoek van belanghebbende echter af.

 

Rechtbank Noord-Holland overweegt dat het opnemen van huisvestingskosten in de aangifte onvoldoende is om de conclusie te rechtvaardigen dat belanghebbende het huurrecht heeft geëtiketteerd als ondernemingsvermogen. De inspecteur heeft naar voren gebracht dat de woning voor meer dan 90% als woning wordt gebruikt. Belanghebbende heeft dit niet dan wel onvoldoende weersproken. Van verplicht ondernemingsvermogen is daarom geen sprake.

Verder overweegt de rechtbank, dat wanneer het huurrecht, gelet op het gemengde gebruik van de huurwoning als keuzevermogen moet worden aangemerkt, voor herziening van de gemaakte keuze sprake dient te zijn van bijzondere omstandigheden. Het door belanghebbende hiervoor aangehaalde arrest is echter geen bijzondere omstandigheid die een herziening van de keuze in dit stadium alsnog rechtvaardigt.

Het beroep van belanghebbende is derhalve ongegrond.

Informatie

  • Fiscaal: Wet IB
  • Woensdag 15 mei 2019

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas