Rechtbank Rotterdam: Partner overleden vader moet kinderen-legitimarissen informatie geven

Vader is overleden. Hij heeft zijn partner benoemd tot zijn enige erfgename en aangewezen als executeur. De drie kinderen van vader zijn legitimarissen.

Twee van de drie kinderen stellen dat zij een vordering hebben op de partner van vader. Zij hebben aanspraak gemaakt op hun legitieme portie en daartoe om informatie verzocht. De partner heeft vervolgens bepaalde informatie verstrekt. De kinderen leiden uit deze informatie af dat een bedrag aan uitgaven niet traceerbaar of onverifieerbaar is en dat de partner een bedrag aan giften heeft ontvangen. De kinderen willen daarom meer informatie van de partner.

 

Rechtbank Rotterdam stelt dat de kinderen op grond van artikel 4:78 BW tegenover de partner aanspraak kunnen maken op inzage en afschrift van alle bescheiden die zij voor de berekening van hun legitieme portie behoeven. Gezien de feiten bepaalt de rechtbank dat de partner - voor zover dat niet al is gebeurd - informatie moet verschaffen over de bankrekeningen en creditcards en over de belastingaangiftes van vader. Verder bepaalt de rechtbank dat indien de partner in gebreke blijft, zij aan de kinderen een dwangsom moet betalen van € 12.500,-- per informatiestroom. 

Informatie

 • Recht: Huwelijksvermogens- en erfrecht
 • Woensdag 31 oktober 2018

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie