Rechter gebonden aan A1 verklaring

Rechtbank Noord-Nederland acht zich gebonden aan de jegens Rijnvarende X door SVB afgegeven A1 verklaring. Ondanks het feit dat er sprake is van een nettoloonafspraak wordt de loonheffing niet verrekend. X heeft geen recht op voorkoming van dubbele belasting.

X heeft de Nederlandse nationaliteit en woonde in 2014 in Nederland. Hij was van 1 januari 2014 tot en met 30 april 2014 in dienstbetrekking werkzaam bij A te Cyprus. Met ingang van 1 mei 2014 tot en met 30 juni 2014 was hij in dienstbetrekking bij B te Liechtenstein. In de periode van 1 juli 2014 tot en met 31 december 2014 was X niet werkzaam of werkzaam voor Nederlandse werkgevers. X heeft zijn werkzaamheden in de periode 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2014 uitgevoerd op een binnenvaartschip, dat hoofdzakelijk heeft gevaren in het stroomgebied van de Rijn. In deze procedure over de aan X opgelegde aanslag IB/PVV 2014 is in de eerste plaats in geschil of X in de periode 1 januari 2014 tot en met 30 april 2014 verplicht verzekerings- en premieplichtig is voor de Nederlandse volksverzekeringen. Dat is volgens Rechtbank Noord-Nederland het geval. De Rechtbank acht zich gelet op het arrest HR 5 oktober 2018 gebonden aan de door de SVB afgegeven A1 verklaring. De Rechtbank acht aannemelijk dat sprake is van nettoloonafspraken tussen X en werkgevers A en B. Dit is echter onvoldoende om te oordelen dat X ook te goeder trouw mocht menen dat sprake was van ingehouden Nederlandse loonheffing met als oogmerk deze af te dragen. De vermeende loonheffing komt niet voor verrekening in aanmerking. X heeft geen recht op aftrek ter voorkoming van dubbele belasting. Hij heeft niet gesteld, laat staan aannemelijk gemaakt, dat zijn loon op Cyprus dan wel in Liechtenstein aan belasting was onderworpen dan wel dat hij feitelijk op Cyprus of in Liechtenstein arbeid heeft verricht.

Informatie

 • Internationaal, Sociale zekerheid
 • Dinsdag 30 april 2019

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie