Rechter wijst verzoek vervroegd uitkeren niet-opeisbare erfdelen kinderen af

Een kind verzoekt als bewindvoerder van zijn moeder de kantonrechter om een machtiging te verlenen voor het vervroegd uitkeren van de niet-opeisbare erfdelen ontstaan door het overlijden van zijn vader. Hof Arnhem-Leeuwarden wijst dit verzoek echter af.

Mevrouw A is de moeder van vijf kinderen. Sinds 1990 is zij weduwe. Op grond van het testament van hun vader hebben de kinderen een geldvordering ter grootte van hun erfdeel verkregen op hun moeder. In januari 2020 is de moeder door de kantonrechter onder bewind ingesteld. Een van haar vijf kinderen is benoemd tot bewindvoerder.

De bewindvoerder verzoekt in mei 2020 de kantonrechter een machtiging te verlenen voor het vervroegd uitkeren van de erfdelen voor een bedrag van € 33.000 per kind.

De kantonrechter wijst dit verzoek echter af, omdat in het testament van de vader niet is opgenomen dat de kindsdelen opeisbaar zijn wanneer zich een situatie voordoet zoals opname in een verpleegtehuis of onderbewindstelling.

Hof Arnhem-Leeuwarden overweegt dat het uitbetalen van niet-opeisbare vorderingen in een situatie van bewind een beheersdaad is, waarvoor op grond van artikel 1:441 lid 2 onder a BW een machtiging van de rechter is vereist. Het hof neemt verder als uitgangspunt de Aanbevelingen meerderjarigenbewind van het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton & Toezicht (LOVCK&T).

Het hof stelt voorop dat de moeder niet verplicht is tot het vervroegd aflossen van de kindsdelen. Niettemin kan een verzoek van de bewindvoerder om te worden gemachtigd tot het uitkeren van (niet-opeisbare) erfdelen worden toegewezen indien de omstandigheden van het geval daartoe aanleiding geven. Het hof acht daarvan in deze zaak geen sprake en overweegt daartoe allereerst dat onvoldoende aannemelijk is geworden dat de moeder de bedoeling heeft gehad om onder deze omstandigheden tot vervroegde aflossing van de kindsdelen over te gaan. Deze bedoeling zou bijvoorbeeld eerder kunnen worden aangenomen wanneer sprake is van een schenkingstraditie. De akten van schenking en schuldigerkenning uit 2005, die hebben geleid tot uitbetaling van € 47.316 per kind, wijzen daar naar het oordeel van het hof niet op, nu daarin is opgenomen dat slechts onder bepaalde voorwaarden uitkering van de geschonken bedragen kan plaatsvinden. Volgens het hof is er derhalve geen sprake van een schenkingstraditie.

Het hof overweegt voorts dat door de bewindvoerder geen overige bijzondere omstandigheden zijn aangevoerd op grond waarvan het verzoek alsnog toewijsbaar is. De omstandigheid dat er in het verleden onvoldoende liquide vermogen was om de erfdelen vervroegd uit te keren en dat dit nu anders door de overdracht van het (pand van het) bedrijf van (onder andere) de moeder is hiervoor onvoldoende. Hetzelfde geldt voor het argument dat (twee van) de kinderen het geld goed kunnen gebruiken. Ook het standpunt dat de moeder vanwege het erfenisvermogen hoog voor de Wet Langdurige Zorg (Wlz) wordt aangeslagen en dat daarom tot uitkering van de kindsdelen moet worden overgegaan, heeft niet te gelden als een dergelijke omstandigheid.

Het hof wijst het verzoek voor het uitkeren van de niet-opeisbare erfdelen derhalve ook af.

Meer weten?
Wil je meer weten over de situatie bij overlijden, schrijf je dan in voor de praktische Workshop - Overlijden In deze virtuele workshop van 90 minuten informeren wij je over de situatie bij overlijden mede aan de hand van DIA Life Event Advisering.

Wil je nog meer verdieping op het gebied van wettelijke erfrecht en testamenten, dan kun je ook schrijven voor de 2 uur durende virtuele Masterclass - Schenken, Overlijden & Testamenten.

Permanente Educatie: al onze E-learnings, Masterclasses, Workshops en Vaardigheidstrainingen zijn geaccrediteerd voor Permanente Educatie.

Informatie

  • Recht: Overig
  • Maandag 22 maart 2021

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas