Rechtskracht A1 verklaring

Op 7 januari 2014 heeft het Zwitserse bevoegde orgaan een A1 verklaring afgegeven waaruit blijkt dat op X vanaf 1 augustus 2011 de sociale zekerheidswetgeving van Zwitserland van toepassing is. Aangezien Zwitserland pas in augustus 2012, met terugwerkende kracht tot 1 april 2012, is toegetreden tot de Rijnvarendenovereenkomst, kan een door het Zwitserse bevoegde orgaan afgegeven A1 verklaring de bevoegde organen van de andere staten niet binden voor perioden die liggen voor 1 april 2012.

Actualiteit

X woonde in 2011 in Nederland. Van 1 augustus 2011 t/m 31 december 2011 was hij in dienstbetrekking werkzaam bij A GmbH gevestigd in Zwitserland. In 2011 verrichtte X als rijnvarende werkzaamheden op een binnenvaartschip. Op 7 januari 2014 heeft het Zwitserse bevoegde orgaan een A1 verklaring afgegeven waaruit blijkt dat op X vanaf 1 augustus 2011 de sociale zekerheidswetgeving van Zwitserland van toepassing is. De Belastingdienst heeft de door X verzochte vrijstelling voor 2011 van de heffing van Nederlandse premies volksverzekeringen niet verleend. Volgens Hof Den Haag is dat juist. In cassatie stelt X dat de door het Zwitserse bevoegde orgaan afgegeven A1verklaring rechtsgeldig is afgegeven. 

De Hoge Raad oordeelt als volgt. Het Rijnvarendenverdrag is van toepassing op personen die als rijnvarende onderworpen zijn of zijn geweest aan de wetgeving van een of meer van de verdragsluitende partijen: Duitsland, België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en Zwitserland. Dat verdrag voorziet niet in de mogelijkheid van afgifte van een A1 verklaring. Voor alle hiervoor genoemde landen met uitzondering van Zwitserland is dat verdrag met ingang van 1 mei 2010 vervangen door de Rijnvarendenovereenkomst. Artikel 5, lid 2, van de Rijnvarendenovereenkomst bepaalt dat het bevoegde orgaan zoals bedoeld in het eerste lid vaststelt welke wetgeving van toepassing is en gedurende welke periode. Aangezien Zwitserland pas in augustus 2012, met terugwerkende kracht tot 1 april 2012, is toegetreden tot de Rijnvarendenovereenkomst, kan een door het Zwitserse bevoegde orgaan afgegeven A1 verklaring de bevoegde organen van de andere staten niet binden voor perioden die liggen voor 1 april 2012. Dat wordt niet anders indien Zwitserland de bepalingen uit die overeenkomst al eerder toepaste. Dit betekent dat het Hof terecht heeft geoordeeld dat in Nederland aan de in 2014 door het Zwitserse bevoegde orgaan afgegeven A1 verklaring geen rechtskracht toekomt voor het jaar 2011 (Hoge Raad 29 april 2022, nr. 21/03035, ECLI:NL:GHDHA:2021:1048).

Meer weten?
Wil je meer weten over actuele pensioenontwikkelingen, schrijf je dan in voor:

Daar gaan we uitgebreid in op de actuele ontwikkelingen rondom pensioen en overige inkomensvoorzieningen.

Permanente Educatie: al onze E-learning, Masterclasses, Workshops en Vaardigheidstrainingen zijn geaccrediteerd voor Permanente Educatie.

 

Informatie

  • Sociale Zekerheid
  • Dinsdag 31 mei 2022

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas