Regeerakkoord: Pensioenvertrouwen in de toekomst?

Het Regeerakkoord 2017-2021 van het Kabinet Rutte 3 is bekend. De pensioenparagraaf is helaas ronduit teleurstellend. Het ademt 'aardappelen met spruitjes' uit. De facto staan er maar twee zaken in die relevant zijn. Allereerst de bevestiging dat de doorsneepremie wordt afgeschaft - maar dat wisten we al - en een 'onderzoek' naar de mogelijkheid van een (beperkte) lumpsum op de pensioendatum.

Verder wordt alles wederom overgelaten aan de SER en sociale partners. Maar ja, die komen er niet uit.

Het Kabinet wil verder blijkbaar vasthouden aan de drie-eenheid: verplichtstelling, collectiviteit en solidariteit, met wederom buffers, ook al wat kleiner. Waar we wederom over gaan discussieren als het tegenvalt. Dit staat in schril contrast met o.a. de brief van huidige Staatssecretaris Klijnsma van 9 oktober die hint - weliswaar op middellange termijn, maar toch - op verplichte deelname aan de regeling, maar met vrije keus qua uitvoering.

Van enige synergie met de veranderde arbeidsmarkt en samenleving is dan ook geen sprake.

Pensioen moet blijkbaar perse levenslang blijven - waarom echter niet een (fors) deel tijdelijk? Ik mis de optie om pensioengeld in te zetten voor aflossing hypotheek/financiering eigen woning? En voor een sabbatical, zorg-, studieverlof of voor het starten van eigen bedrijf.

Budgettair wordt er 2x € 234 miljoen uitgetrokken voor de transitie van het doorsneepremiesysteem en de extra kosten die de overheidswerkgevers hierdoor zullen krijgen. Over hoe de transitie vorm zelf wordt gegeven en gefinancierd geen word.

De hamvraag was en is: hóe gaan we de transitie vormgeven van doorsneepremie/uitkeringsovereenkomst naar persoonlijk/premieovereenkomst en hoe vér gaan we met minder 'doelgebondenheid' van pensioengeld?

Politiek gezien heeft het CDA 'gewonnen': houden zoals het is en Europa mag zich nergens mee bemoeien en heeft D'66 zwaar verloren. Daarnaast wordt het hele pensioenstelsel nog steeds bezien vanuit de verplichte bedrijfstakpensioenfondsen. En nu dat zo is, komen we dus nergens, dat is inmiddels wel duidelijk. Dat de hele verplichtstelling in de huidige vorm op zwaar gespannen voet staat met Europese mededingsregels wordt gewoon genegeerd. Nog los van de vraag of de verplichstelling in vergelijk met een pensioenplicht uberhaupt nog nodig is.

De conclusie kan zijn dat 'men' het niet weet én geen visie heeft. Eerder riep ik al op tot een 'minister van pensioen'. Deze is hard nodig. Dat blijkt!

De titel van dit artikel is dus helaas negatief retorisch te beantwoorden.

 

Informatie

 • Toekomstvoorzieningen, Pensioen Algemeen
 • Dinsdag 10 oktober 2017

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie