Regeling tijdelijke tegemoetkoming Rijnvarenden

Een specifieke Regeling tijdelijke tegemoetkoming Rijnvarenden voor de periode 1 mei t/m 31 december 2015 is gepubliceerd.

Actualiteit

De Regeling tijdelijke tegemoetkoming Rijnvarenden is gepubliceerd. De Regeling heeft betrekking op Rijnvarenden die ten onrechte via hun werkgevers in een andere Rijnoeverstaat premies hebben afgedragen maar in Nederland premies moeten afdragen omdat Nederland op basis van de directe toepassing van de Rijnvarendenovereenkomst de aangewezen lidstaat is.

De tegemoetkoming is gericht op Rijnvarenden die de ten onrechte in de andere Rijnoeverstaat afgedragen premies niet persoonlijk kunnen terugkrijgen uit de andere Rijnoeverstaat omdat het teruggave verzoek uitsluitend door de werkgever kan worden gedaan. Voor de tegemoetkoming is niet relevant of de werkgever is gefailleerd of nog actief is.

Het doel van deze Regeling is om voor de periode 1 mei 2010 t/m 31 december 2015 de specifieke groep Rijnvarenden zo veel mogelijk in dezelfde sociale zekerheidspositie te brengen als waarin zij zouden staan indien hun werkgevers niet onverschuldigd premies ten behoeve van het sociale zekerheidsstelsel van een andere Rijnoeverstaat op het loon zouden hebben ingehouden. Daarmee blijft het stelsel van sociale zekerheid zoals dat geldt op grond van de wet- en regelgeving en sociale zekerheidsverdragen in stand en wordt tegelijkertijd tegemoetgekomen aan de wens van de Tweede Kamer. De Belastingdienst voert de Regeling tijdelijke tegemoetkoming Rijnvarenden uit. 

De regeling is 1 januari 2022 in werking getreden en vervalt per 1 juli 2023.

Meer weten?
Wil je meer weten over actuele pensioenontwikkelingen, schrijf je dan in voor:

Daar gaan we uitgebreid in op de actuele ontwikkelingen rondom pensioen en overige inkomensvoorzieningen.

Permanente Educatie: al onze E-learning, Masterclasses, Workshops en Vaardigheidstrainingen zijn geaccrediteerd voor Permanente Educatie.

 

Informatie

  • Sociale Zekerheid
  • Maandag 14 maart 2022

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas