Regeling tot wijziging van enige fiscale uitvoeringsregelingen gepubliceerd

Op 30 december 2014 is de 'Regeling tot wijziging van enige uitvoeringsregelingen inzake de fiscaliteit etc.' in de Staatscourant gepubliceerd (Stcrt. 36880).

In deze regeling is een aantal wijzigingen opgenomen voor de jaarlijkse aanpassing van diverse uitvoeringsregelingen, waaronder de Uitvoeringsregeling IB 2001 (UR IB 2001). O.g.v. artikel 3.133, lid 9, onderdeel a, Wet IB 2001, zoals dat m.i.v. 1 januari 2015 luidt, mag, onder voorwaarden, bij langdurige arbeidsongeschiktheid een box 1-lijfrente eerder worden opgenomen zonder dat hierover revisierente is verschuldigd. Een soortgelijke regeling geldt ingevolge artikel 5.16c, lid 4, Wet IB 2001 (tekst 2015) voor de afkoop van een nettolijfrente in box 3.

De voorwaarden waaronder voor de toepassing van deze bepalingen sprake is van langdurige arbeidsongeschiktheid zijn opgenomen in artikel 18 van de UR IB 2001.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Lijfrente, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas