Rekenrente waardeoverdrachten weer lager

1151189_key_to_wealthHet financiële risico dat u als werkgever loopt als u een werknemer aanneemt in 2010, is aanmerkelijk afgenomen ten opzichte van voorgaande jaren. Maar blijf opletten als werkgever, want het kan nog steeds een kostbare aangelegenheid zijn!

Het financiële risico wordt veroorzaakt door waardeoverdracht. Werknemers hebben bij het aanvaarden van een nieuwe baan recht op overdracht van de opgebouwde pensioenen naar de nieuwe pensioenuitvoerder. De opgebouwde pensioenen worden op basis van een wettelijk vastgestelde waardeberekening overgedragen van de ene naar de andere uitvoerder. De inkoop van de pensioenen bij de nieuwe uitvoerder gaat echter niet op basis van deze wettelijke rekenregels, maar op basis van het contractstarief van de verzekeraar. Let wel: dit speelt alleen bij een rechtstreeks verzekerde pensioenregeling ondergebracht bij een verzekeringsmaatschappij. Bij pensioenfondsen speelt dit probleem niet of in elk geval in veel mindere mate.

De inkoopsom op basis van het contractstarief is vaak veel hoger dan de overdrachtswaarde op basis van de wettelijke rekenregels. De nieuwe werkgever draait op voor het verschil. De rekenregels om de overdrachtswaarde vast te stellen, wijzigen ieder jaar. Ook dit jaar zijn de regels weer veranderd, maar de nieuwe tarieven zijn weer iets gunstiger in het geval van inkomende waardeoverdrachten. Of met andere woorden: de nieuwe werkgever hoeft minder bij te storten ten opzichte van vorig jaar.

Aan de hand van een voorbeeld zal ik laten zien hoe een overdracht in zijn werk gaat en wat de veranderende rekenregels voor effect hebben.

Voorbeeld

Een man van 40 jaar heeft een ouderdomspensioen opgebouwd van € 10.000,- met een bijbehorend partnerpensioen van € 7.000,-, uit te keren vanaf 65 jaar. Hij verandert van baan en besluit het pensioen over te dragen naar de uitvoerder (verzekeraar) van de pensioenregeling van de nieuwe werkgever (waardeoverdracht).

Hoe was het in 2009?

De overdrachtswaarde op basis van de rekenregels 2009 bedraagt € 47.500,- (de rekenrente was toen 4,533%).
De inkoopsom bij een verzekeringsmaatschappij bedraagt bijvoorbeeld € 82.000,- (uitgangspunten zijn 3% rekenrente, 2% excassokosten en 1 jaar leeftijdscorrectie op overlevingstafel Collectief 2003). Het verschil van € 34.500,- dient door de werkgever te worden bijbetaald.

In 2008 was dit verschil nog veel groter, bijna het dubbele.

En het wordt in 2010…

In 2010 is de rekenrente weer aangepast. De rekenrente is gedaald naar 4,122%. Voor het overige blijven de grondslagen gelijk. Op basis van de rekenregels 2010 bedraagt de overdrachtswaarde € 54.700,-. Het verschil bedraagt dan nog (maar) € 27.300,-.

Heeft u een verzekeringscontract met een rekenrente van 4%, dan zijn de bij te storten bedragen aanzienlijk lager. Namelijk € 10.700 (2009) respectievelijk € 3.700 (2010).

U ziet, het wordt goedkoper, zeker als je vergelijkt met 2009. Het blijven echter grote bedragen die moeten worden bijbetaald. Overleg met uw werknemers wat te doen bij waardeoverdracht en laat u zo nodig adviseren door uw pensioenadviseur.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Woensdag 18 november 2009

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas