Reparatie AOW-inbouw vrije beroepsbeoefenaren in deeltijd

Voor vrije beroepsbeoefenaren die in deeltijd werkzaamheden verrichten, is thans geen regeling opgenomen voor het toepassen van een deeltijdfactor bij de AOW-inbouw/-franchise bij de pensioenopbouw in een verplichtgestelde pensioenregeling.

Deze omissie wordt nu met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015 hersteld.

Er is sprake van deeltijd als op jaarbasis minder dan 1.750 uren wordt besteed aan werkzaamheden op grond waarvan deelneming aan de pensioenregeling verplicht is. De deeltijdfactor is dan gelijk aan het quotiënt van het werkelijk aantal bestede uren en 1.750 uren met een maximum van 1.

De deeltijdfactor wordt vervolgens toegepast op de AOW-inbouw/-franchise overeenkomstig de loonbelasting (zie artikel 3.18; MvT: I Algemeen, onderdeel 2 en II Artikelsgewijze toelichting artikel I Overige fiscale maatregelen).   

 

Informatie

 • Fiscale Aspecten, Toekomstvoorzieningen
 • Woensdag 26 september 2018

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie